fbpx

Følelsesmæssigt umodne forældre

I Danmark er betegnelsen ‘narcissist’ efterhånden kendt af de fleste. Men når jeg, i starten af mine foredrag spørger om deltagerne ved hvad følelsesmæssig umodenhed er, er der desværre kun et fåtal, der svarer ja. Det skal der laves på!

Mange af os, der kommer fra en opvækst med følelsesmæssigt umodne forældre og måske også følelsesmæssigt umodne søskende, hvilket er ligeså kaotisk, hjemsøges ofte af tilbagevendende følelser af skyld, skam, dårlig samvittighed, forvirring, magtesløshed, uvished, dårligt selvværd, pleaser adfærd m.m. Tilfælles har mange af os, fra en sådan opvækst, også en nagende forkerthedsfølelse, som følger og hæmmer mange af os, i mange år af vores liv.

Det er der en grund til! Vi er på ingen måder forkerte. Tvært imod var og er vi helt rigtige og lige præcis som vi skal være!

Kære Mille

Jeg er stadig flittig lytter af dine webinar og jeg må bare sige, at de i den grad har fået nogle brikker til at falde på plads. Især i forhold til min mor, som altid forventer at jeg opfylder hendes behov. Nu – efter at have hørt dine webinar- hører jeg hende sige: “Jeg vil jo bare gerne have opfyldt mine behov – og det skal du gøre uanset hvad du selv har brug for at gøre”.

Anonym Barndomskriger

I dette blogindlæg beskrives hvad et følelsesmæssigt umodent menneske er (F-mennesker), med fokus på følelsesmæssigt umodne forældre. Hvad der karakteriserer følelsesmæssig umodenhed, de forskellige typer af følelsesmæssigt umodne mennesker, Dramatrekanten, ligeværdige relationer og bevidsthedsniveauer kommer jeg ind på i kommende blogindlæg.

Blogindlægget indeholder desuden brudstykker af en personlig beretning, fra en Barndomskriger. Denne kvinde fortæller hvordan hun, igennem viden om følelsesmæssig umodenhed, er ved at bryde fri af den negative påvirkning, som hendes følelsesmæssigt umodne mor har på hendes liv og familie. Hun har reddet sig selv, fra sin følelsesmæssigt umodne familie.

Følelsesmæssig umodenhed er et forholdsvis ukendt begreb i Danmark, men dette skal tages meget seriøst! De fysiske og psykiske eftervirkninger, som ofte følger i kølvandet, for os børn af følelsesmæssigt umodne forældre, kan være meget alvorlige

Mille Dalsgård / Barndomskriger

Følelsesmæssigt umodne forældre

Der findes forskellige grader af følelsesmæssig umodenhed og der findes forskellige kombinationer af følelsesmæssigt umodne mennesker. Dog har de alle nogle fællestræk.

Følelsesmæssigt umodne mennesker, fx følelsesmæssigt umodne forældre, udsætter ofte deres børn for emotionel omsorgssvigt. Ofte kan denne emotionelle omsorgssvigt være så utydelig, at det kan være svært for os, Barndomskrigere, at sætte ord på dette, også som voksne. Denne forsømmelse af ‘forælder-rollen’, hvor de ikke var eller er der for os, ikke greb os, ikke gav os den omsorg, stabilitet eller tryghed, som et barn har behov for, for at føle sig elsket, er et udtryk for en alvorlig brist en forælders ‘omsorgssystem’.

– “Det er ikke os, deres børn, der er noget galt med. Det er selve relationen til vores følelsesmæssigt umodne forælder, der altid har været i stykker, fordi noget i vores forælder er gået i stykker. Længe før vi blev til! Følelsesmæssigt umodne forældre er meget sjældent i stand til at udvikle sig eller tage ansvar for deres egen adfærd eller handlinger. De indrømmer eller undskylder meget sjældent deres fejl, for de kan ikke se og synes ikke, at det har gjort noget forkert. Hvorfor så undskylde? “.

Mille Dalsgård / Barndomskriger

Et andet kendetegn ved et følelsesmæssigt umodent menneske er, at de ikke kan reparere deres relation til andre mennesker. Ikke engang deres egne børn! I stedet bruger de splitting, danner alliancer i familien, bagtaler og skaber unødig drama. De kan vende en hel familie mod et individ og de kan favorisere en søskende, mens en anden søskende får tildelt rollen som familiens syndebuk. Syndebukken bliver den lavest rangerende, i et manipulerende familie hierarki af nådesløshed, hån, egoisme, jalousi og psykisk vold.

Hvorfor blev det sådan?

Følelsesmæssigt umodne forældre er mennesker med et utrygt tilknytningsmønster. Årsagen til denne følelsesmæssige umodenhed er ofte en barndom præget af svigt, stress og traumer, i de første år af vores forældres liv. Vi ved ikke hvad der er sket med vores forælder, i dette tidlige stadie af deres liv, da vi naturligvis ikke var der til at bevidne dette. Vores forælder ved det, med højeste sandsynlighed, heller ikke, da det skete så tidligt i deres liv, at de ikke kan huske det. Måske er disse oplevelser så traumatiske og smertelige, at de har fortrængt dette. Uanset hvad ligger traumerne så dybt, i disse mennesker, at de meget sjældent vender sig om, for at se på hvad der er sket med dem. Når de ikke vil se på årsagen, kan de ikke arbejde med deres traumer, uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og egne tilknytningstraumer, hvilket bare er symptomer. De blev såret og derfor sårer de andre. De overfører deres skæbne til deres børn. De gør deres traumer, stress og byrder til vores. Deres belastning bliver til vores, indtil vi lærer at sige stop. De blev ikke set, hørt eller anerkendt af deres forældre. Derfor bliver denne opgave gjort til vores. Det som de skulle og skal give os, DERES BØRN, – at blive set, hørt og anerkendt, ender de med at tage fra os. At stoppe denne omvendte forælder-rolle og tæring på vores livsenergi og ressourcer, er for mange af os, den hårdeste opgave, vi bliver stillet, i vores liv. – For det er jo vores forælder, der skader os. Hvordan kan det andet end at skabe en stor forvirring i forhold til hvad der er rigtigt og forkert?

Empati

Følelsesmæssigt umodne mennesker har en ”empati-skade”, altså underudviklede empatiske evner. Denne skade, eller mangel på empati, varierer selvfølgeligt alt efter hvor slemt de er kommet til skade, på deres barndom. Følelsesmæssigt umodne forældre kan derfor ikke udvise samme forståelse eller rummelighed, overfor deres barns følelser, indre verden eller oplevelser, som følelsesmæssigt modne forældre kan. Ofte er denne type forældre ikke oprigtigt interesseret i hvad deres barn føler, oplever eller ønsker. Det er den følelsesmæssigt umodne forældres ønsker, følelser og behov, der kommer i første række. – Altid!

Et følelsesmæssigt umodent menneske (forælder) har ét primært mål i livet. Dette er, at få egne behov og ønsker opfyldt, før alt andet!

På bekostning af deres relationer

Mille Dalsgård / Barndomskriger

Deres virkelighed – ikke vores!

At bryde fri af en drænende og sårende relation, til et følelsesmæssigt umodent menneske, behøver nødvendigvis ikke at betyde, at du skal stoppe relationen og ikke se vedkommende mere. Viden omkring følelsesmæssigt umodne menneskers adfærd, en større forståelse for dine egne følelser og reaktionsmønstre, samt et overblik over hvorfor jeres relation er så svær og drænende for dig, kan give dig både redskaber til at komme videre, men også til at få et forhold, til dette menneske, som ikke ødelægger dig. En af de forståelsesrammer, der hjalp mig og som har hjulpet mange Barndomskrigere, et at forstå, at vi lever i en anden virkelighed end følelsesmæssigt umodne mennesker gør. Vi lever i den følelsesmæssigt modne virkelighed og de lever i den følelsesmæssigt umodne virkelighed.

Jeg har virkelig sjældent blevet oplyst om noget så vigtigt og der faldt en kæmpe sten fra mit hjerte, da jeg hørte det første Barndomskriger Webinar i december. Det gik virkelig op for mig, at det er ikke mig den er gal med! Det har jeg jo altid troet.

Min mand sejler og da han kom hjem i januar sagde jeg til ham, at han ville komme hjem til en rask kone. Jeg har været meget syg, meget længe, med komplekst PTSD, depression mv.


Han var virkelig overrasket, da han kom hjem, for den styrke havde han ikke set i mig længe.


Jeg har virkelig meget styrke og havde det også som barn – men periodevis har jeg været helt slap og livløs af at opfylde alle andres behov. Derfor gav dit billede med den hullede spand mening og jeg har virkelig været nidkær med min energi-spand siden og været helt klar på hvem jeg pænt skal bede om at gå videre. Selvfølgelig er det en proces og stadig rigtig svært. Men klarsynet har virkelig gjort mit liv meget nemmere”.

Anonym Barndomskriger

Den følelsesmæssigt modne virkelighed / Den følelsesmæssigt umodne virkelighed

I den følelsesmæssigt modne virkelighed kan vi se når vi gør noget forkert og vi kan se når vi sårer andre mennesker. I den følelsesmæssigt modne virkelighed har vi EMPATI! Det kan godt være, at vi begår fejl og sårer andre. Det gør vi alle. Vi er mennesker og alle mennesker begår fejl. Forskellen er at vi, på et tidspunkt, bliver i stand til at kunne se andres behov og følelser. Vi kan se og mærke, når vi gør noget uhensigtsmæssigt mod et andet menneske og vi kan reflektere over vores adfærd. Når vi er i stand til at reflektere, kan vi lære af vores handlinger og ændre vores adfærd, fordi vi er følelsesmæssigt intelligente. Vi kan tage ansvar og reparere en relation. Vi ved godt, at det er os selv, der har gjort noget, der måske har grænseovertrådt og såret et andet menneske. Vi lærer af dette og kan derfor ændre vores adfærd. Vi kan gøre noget andet, som ikke ødelægger andre mennesker og derfor have modne relationer.

OBS! Er du i tvivl om du selv er følelsesmæssigt umoden? Fordi du måske har nogle af de samme adfærdsmønstre og træk, som din familie?

Svaret er meget simpelt og jeg får det tit stillet af Barndomskrigere, der ikke ønsker at være som deres familie.

– Kan du tænke over din adfærd, leder du efter svar, så du kan udvikle dig? Ønsker du at gøre det anderledes og tager du ansvar for at arbejde med dine traumer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre? Eller er du på vej til at gøre dette?

Så er du IKKE følelsesmæssigt umoden, som disse mennesker jeg beskriver, i dette blogindlæg. For de kan ikke tage ansvar for deres eget liv. De kommer ikke til at arbejde med sig selv. De ændrer sig ikke!

Den følelsesmæssigt umodne virkelighed

I den følelsesmæssigt umodne virkelighed bor alle i DRAMATREKANTEN. På grund af traumer, i et tidligt stadie af følelsesmæssigt umodne menneskers liv, skete der en “splitting” i deres virkelighedsopfattelse. Dramatrekanten blev deres virkelighed og de kommer sjældent videre. Men du, som et følelsesmæssigt modent menneske, med empati, hører ikke til her! Derfor er det både kvælende og drænende, når de trækker os ind i deres virkelighed.

Dramatrekanten / Offer-Krænker-Redder Trekanten

I Dramatrekanten eller Offer-Krænker-Redder Trekanten er virkeligheden konstrueret således, at følelsesmæssigt umodne mennesker aldrig behøver at tage ansvar for deres eget liv. I Dramatrekanten kan de sørge for, at deres behov, følelser og ønsker altid vil blive tilgodeset og mødt først. Den følelsesmæssigt umodne forældre kan fx vælge at stå i “Offer-rollen” i Dramatrekanten. Her kan denne forælder appellere, ynke, plage, inducere med skyld, skam og dårlig samvittighed, for at få tilfredsstillet deres behov. Lykkes dette ikke kan vedkommende forsøge sig med “Krænker-rollen” og blive nedværdigende, hånlig, sarkastisk, ondskabsfuld og inducere med massiv forkerthedsfølelse, indtil deres behov og ønsker bliver opfyldt. Både offeret og krænkeren vil dog gerne anses som den altopofrende forælder/redder, der har tilsidesat sig selv og givet alt til deres børn. I dramatrekanten slipper disse forældre for selv at tage ansvar for egne behov, ønsker og handlinger ved at overføre disse til andre. Ofte ender vi, deres børn, med at være skydeskive for denne adfærd og vi påtager os, ubevidst og som overlevelsesmekanisme, “Redder-rollen som den lille voksne, deres terapeut, ven eller veninde, der altid tager sig af dem.

Det værste er bare at indse, at jeg har levet i det her altid og at jeg helt seriøst har troet, at det var min opgave at holde min mor reguleret og beskytte hende imod omgivelserne og ikke mindst omgivelserne imod hende“.

Anonym Barndomskriger

Hvorfor blev de sådan? Accept og frigørelse

Det kan gøre det nemmere, at bryde fri, når vi forstår årsagen og ikke kun ser adfærden/symptomet

En følelsesmæssig umoden forælder har ikke udviklet sig til en voksen empati- og følelsesmæssigt. Den nemmeste måde at se sin følelsesmæssigt umodne forælders adfærd på er, at forstå at de, følelsesmæssigt, stadig er børn.

Forestil dig et lille barn. Dette barn har endnu ikke udviklet sine empatiske evner, altså forståelsen for andre menneskers følelser og behov. Barnet er primært behovsfokuserede på egne behov og ønsker. Dette barn har endnu ikke lært, at der også skal være plads til andre mennesker. Barnet, på dette stadie, kan endnu ikke behovsudskyde, altså udsætte sine egne behov og ønsker for at tilgodese fællesskabet. De kan ikke tage hensyn til andre menneskers følelser. Ikke engang de relationer, der står dem nærmest. De føler ikke den smerte de påfører andre, da de ikke har empati til at sætte sig i andres sted. Deres egne traumer har skadet dem i en sådan grad, at de mere eller mindre gik i stå på dette plan!

Du kan metaforisk se denne følelsesmæssigt umodne person, som et menneske, hvor omsorgs-systemet og de empatiske evner aldrig blev tændt. Disse forældre stoppede deres udvikling, af deres omsorgssystem og empatiske evner, på forskellige planer, i en tidlig alder. De er selv så opslugte af deres egne udsultede tilknytningsbehov, at de intet har at give. De tager i stedet for.

De blev ikke selv set, hørt eller anerkendt, som de havde brug for, da de var børn. Men i stedet for at gøre noget ved det og arbejde med sig selv, vender de sig mod deres børn eller andre nære relationer og pålægger dem denne byrde. De vender simpelthen rollerne og ender oftest med at søge, at blive set, hørt og anerkendt, på deres relationers bekostning.

Et sådan forhold kan aldrig blive ligeværdigt, da vi, i disse relationer, altid ender med at blive drænede for livsenergi, bliver følelsesmæssigt overbelastede og stressede. Vi skal give afkald på os selv, for at fylde dem op med omsorg, nærvær og opmærksomhed. Det er et følelsesmæssigt, psykisk og fysisk ødelæggende maraton, uden ende. Du når aldrig målstregen!

ansvaret, for at stoppe den sociale arv, ligger hos dig og mig

– Viden giver dig magten over dit eget liv!

Magt til at vælge hvad der er bedst for dig! Ingen andre kan tage valget for dig!

Mille Dalsgård / Barndomskriger

Oplever du, at du i din relation til en eller begge dine forældre, eller andre nære relationer stadig kæmper for, at de skal se, høre og anerkende dig? Bare en lille smule? Eller oplever du at du, som beskrevet i dette indlæg, stadig bliver trukket ind i deres følelsesmæssigt umodne virkelighed? Hvor du bliver drænet, såret og skal gå ekstremt på kompromis med dig selv? – Så sidder du muligvis stadig fast og mangler hjælp til, at bryde fri af disse usunde bånd, der stadig binder dig.

Vil du have mere dybdegående viden om følelsesmæssigt umodne menneskers adfærd, hvorfor de behandler dig som de gør, hvordan du kan lære at håndtere deres adfærd, hvordan du siger fra og beskytter dig selv?

Denne viden får du på vores Bryd Fri Fundament Workshop. Her får du konkret viden om følelsesmæssig umodenhed, følelsesmæssigt umodne menneskers adfærd samt hvordan du lærer, at sætte grænser og beskytte dig selv, som barn eller nær relation af et følelsesmæssigt umodent menneske.

Du fortjener at have det godt!

Læs mere om og tilmeld dig Workshoppen her: BRYD FRI

X