fbpx

De sorte fårs klub

Er du familiens sorte får? TILLYKKE!

Jeg ved godt at det har været, og for mange stadig er, smertefuldt, at være den i familien, som bliver set ned på, den der bliver anset som den mærkelige, den forkerte, outsideren. At være den, der bliver nedgjort, ignoreret, udstødt eller hvad familier med følelsesmæssigt umodne eller narcissistiske mennesker ellers kan finde på, at byde det udvalgte familiemedlem, kan være meget hårdt og ødelæggende. 

“Måske er det slet ikke så skidt, at være det sorte får i en familie med overvejende mange dysfunktionelle adfærdsmønstre. Hvis vi ser det fra et større perspektiv og lige zoomer ud af smerten, sorgen, savnet, forvirringen, magtesløsheden og den, for de fleste af os, meget betingede kærlighed. Er det så egentlig mærkeligt eller dårligt, at vi ikke “hører til der”.

Stifter af Barndomskriger, Mille Dalsgård

Hører du i virkeligheden til et andet sted?

Du kan spørge dig selv om du personligt har lyst til at ”høre til” i en flok eller familie, der behandler dig psykisk eller fysisk voldeligt. For det er faktisk det som mange af os blev udsat for, i barndommen, og for manges vedkommende også i voksenlivet. Det er bare svært, at se skoven for bare træer, når man står midt i smerten. Det er ikke ”bare” lige. Kun dem som har prøvet hvordan det er, at blive behandlet sådan, af sin egen familie, ved hvordan det er.

Det er for mange ensomt at være familiens sorte får, syndebukken eller outsideren. Kært barn har mange navne, når vi ikke er helt velkomne. Til gengæld er der nogle helt specielle grunde til, at vi ikke hører til eller passer ind, i vores egen familie, og det er heldigt – for os!

Vi vender det lige 180 grader

Hvis vi vender alt på hoved og ser hele vores familiekonstellation i perspektiv, i lyset af hvordan man NORMALT behandler andre mennesker og familiemedlemmer, altså med empati og respekt, så er der jo noget helt modstridende ved måden, som mange af vores familier er skuet sammen på. Det er her at forståelsen for følelsesmæssig umodenhed og narcissisme giver så ufattelig meget mening, håb og en forståelse af, at vi IKKE er forkerte.

Hvis du er forkert, i en følelsesmæssig umoden familie, er det højst sandsynligt fordi du er følelsesmæssig moden og derfor ikke passer sammen med den familie, som du kommer fra. Rent faktisk kan det være fordi du hører til i den FØLELSESMÆSSIGT MODNE VIRKELIGHED og ikke i den følelsesmæssigt UMODNE virkelighed. 

Læs mere om følelsesmæssig umodenhed, i dette blogindlæg

Livet i den følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familie

I den følelsesmæssigt UMODNE virkelighed prioriteres egne behov og ønsker altid først, på bekostning af sit eget barn og andre mennesker. Den følelsesmæssigt umodne virkelighed er oftest empatiløs og her lever alle i dramatrekanten. Her udvikler mennesker sig ikke, da de ikke kan reflektere over deres adfærd og handlinger. Der bliver aldrig sagt undskyld, da de ikke mener at de gør noget forkert. Det er altid andres skyld og ikke deres. De tager således aldrig ansvar for deres handlinger. Der bliver desværre aldrig fred, i deres virkelighed, og konflikter bliver ikke løst. I stedet bagtales der og skabes splitting og alliancer. Hvis konflikter løses finder følelsesmæssigt umodne mennesker og narcissister hurtigt på et nyt problem, som de kan skabe ud af noget, som aldrig var et problem. Der bliver aldrig fred, i sådanne familier, og her er altid stressende og drænende for os at være. Disse mennesker fodres og får energi af drama og konflikter.

Hører du til her?

Måske hører du egentlig til i den følelsesmæssigt modne virkelighed, hvor vi er empatiske, tager hensyn til hinanden og respekterer andre mennesker. Ingen mennesker er perfekte, men den følelsesmæssigt modne og den følelsesmæssigt umodne virkelighed er diametralt modsætninger. At deres virkelighed er så omvendt vores ift. vores adfærd, fortæller os noget om hvorfor det er så hårdt, at være i og hvorfor vi ikke kan trives og blomstre, sammen med den type mennesker.

Derfor er der IKKE noget galt med dig. Derfor er du RIGTIG!

En dysfunktionel, følelsesmæssig umoden og narcissistisk familie lever, som før nævnt, i dramatrekanten og de har ikke tænk sig nogensinde at komme ud af hulen, for at se hvad verdenen og mennesker ellers har at byde på. For dem er alt sort og hvidt. Enten er du med dem og finder dig i deres unfair og drænende behandling eller også er du imod dem. Du er inde eller ude. Hvis du ikke tilfredsstiller deres behov, ønsker og selvfølgelig giver afkald på og tilsidesætter dig selv i den proces, har det oftest to udfald. Du kan fx blive domineret, manipuleret og underkuet ved at blive induceret med massiv forkerthedsfølelse, skyld, skam og dårlig samvittighed. Denne form for psykiske vold kan foregå, indtil du kommer tilbage og servicerer dem igen. Hvis dette ikke virker, kan sådanne familier finde på, at tage mere drastiske metoder i brug. De kan finde på at give den kolde skulder eller helt udstøde de familiemedlemmer, der ikke vil mases ned i dramatrekanten og tilfredsstille deres behov. Dem som ikke vil tvinges ned i en påtvunget rolle, som ikke er dem. En rolle hvor de skal give afkald på sig selv og deres velbefindende.

At blive udstødt er et kæmpe nådestød, for de fleste. Det bærer både sorg, afmagt, uvished, fortvivlelse og forladthedsdepression med sig. Derudover er udstødelse, rent biologisk set, livsfarligt for os pattedyr, da chancerne for at overleve er langt bedre, når vi er en del af en flok. Det er derfor både smertefuldt følelsesmæssigt, men der er også store ur biologiske kræfter, om overlevelse, på spil.

Vi er som korkpropper og det er vores redning!

Din styrke til at blive ved med at rejse dig og fortsætte, uanset antal nederlag, din empatiske personlighed og din indre kerne af, at være et godt menneske, gør dig til det sorte får. Det kan de aldrig tage fra dig. Hvor du har fået den styrke og empatiske natur fra, når du kommer fra et miljø, hvor du bliver budt og lærer det modsatte, er i sig selv en stor bedrift og et mirakel. Det kan du virkelig være stolt af. Det siger noget om DIG som person.

Du er anderledes end dem og det er positivt, selvom det kan være ubehageligt. Faktisk er vi ofte det modsatte af vores følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familiemedlemmer. Hvis du kommer fra en sådan familie, er du derfor en direkte trussel mod deres rigide, snæversynede og selvfokuserede måde at leve på. Du blev fra start af tildelt en bestemt rolle, der altid kommer dem til gode, men dræner dig. Den rolle må du ikke udvikle dig ud af, for det gør dem utrygge. Vigtigst, må du aldrig begynde at sætte grænser, for så står du ikke længere til rådighed for dem. Du har højst sandsynligt altid strittet for meget imod. Derfor skal du holdes nede, hånes, nedgøres, ydmyges, fryses ude, gøres forkert. Denne giftige adfærd findes selvfølgelig i forskellige sværhedsgrader, fra familie til familie. Fælles for os er, at vi var dem, der udviklede empati, evnen til at tage ansvar for eget liv og vi kan udvikle os.

Derfor er du speciel, noget helt særlig og hel RIGTIG!

At vokse op i et dysfunktionelt miljø og samtidig være empatisk kan rent faktisk føre til, at vi udvikler nogle ganske særlige egenskaber. Jeg kalder det superkræfter!

Jeg siger ofte, til mange af mine Barndomskriger Workshop deltagere:

Vores røvtur (vores barndom) kan blive til vores superkræfter, hvis vi vil det!”

“Vores sammenbrud kan blive til vores gennembrud!”.

Det lyder måske lige ophøjet nok. Men at være empatisk, i en dysfunktionel familie kan rent faktisk medbringe og udvikle gaver, som vi ikke havde haft mulighed for at udvikle, på samme måde, hvis vi havde haft end anderledes barndom. Mange af os blev empater og vi blev, modsat vores familie, meget følelsesmæssigt intelligente og fik et højt bevidsthedsniveau heraf. Empater er naturlige givere og vi ender ofte med at være pionere, der skaber nye tiltag, der hjælper andre. Vi vil gerne gøre en forskel, uden bagtanker. Den indre godhed gør, at vi er gode ved andre mennesker og skaber positivitet i verdenen. Det gør en forskel! Uanset om du er pensioneret, er sygemeldt, er uden arbejde eller andet, så gør DU en positiv forskel i verdenen!

Vi gør en forskel!

Mange sorte får ender som foregangskvinder og foregangsmænd, der gør en forskel, for dem der mangler inspiration til at rejse sig og fortsætte. Baseret på en ukuelig personlighed og på grund af en barndom og hændelser i voksenlivet, der har givet knubs, skabes der, for mange, en passion for at hjælpe andre op igen. Vi giver ofte det, som vi ville ønske at nogle havde givet os, da vi havde brug for hjælp. Vores indre drivkraft og ild kan de ikke slukke.

Det er unik og det som du indeholder er smukt! Og det er DIG!

Jeg hylder dig sorte får!

Velkommen i ’De sorte fårs klub!´. Her er du mere end velkommen og værdsat.

Er du interesseret i, at høre mere om følelsesmæssig umodenhed og forstå hvad mekanismerne bag deres adfærd skyldes? 

Læs mere om vores foredrag “Den følelsesmæssigt umodne og narcissistisk familie” her og se om vi kommer til en by nær dig: 

Foredrag: Den følelsesmæssige umodne og narcissistiske familie

Barndomskriger Webinar: Det sorte får

(31) Det sorte får – YouTube

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

X