fbpx

Søskende rivaler

SØSKENDE RIVALER – I DEN FØLELSESMÆSSIGT UMODNE OG NARCISSISTISKE FAMILIE

I mit forrige blogindlæg ‘De sorte fårs klub’ beskrev jeg mit udlæg af familiens sorte får.

Jeg blev forleden oplyst om, at dette også kan kaldes det hvide får, hvilket giver god mening. Jeg er dog af den overbevisning, at farven ikke er det mest væsentlige, men at det er mennesket, som dette omhandler, der er det vigtigste. Det er det fantastiske menneske bag, sort eller hvidt får, der er vigtigt at værdsætte. Det sorte og hvide får er FANTASTISK!

Hvis du har lyst til at læse blogindlægget ‘De sorte fårs klub’, kan du læse det her

SØSKENDE RIVALER

I dette blogindlæg fokuserer jeg på syndebukken og “The Golden Child”. Denne voldsomme søskendedynamik er ikke gældende i alle dysfunktionelle familier, men opleves i større og mindre grad imellem søskende, der har følelsesmæssigt umodne og narcissistiske forældre. Desværre bliver mange søskendeforhold ødelagt, af opvæksten i F/N familier.

Søskende rivaler er et meget relevant emne, for os med søskende, som er vokset op hos følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familier. Søskende rivaler er forbundet både med smerte, afsavn, sorg, en Healings fantasi, der næsten aldrig går i opfyldelse og rigtig meget PSYKISK VOLD. Både imellem børn og forældre. Dette aspekt, psykisk vold eller vold i det hele taget, er vigtigt at sætte fokus på. At indse og anerkende de barske realiteter, altså at mange bliver udsat for vold, af deres egen familie, kan hjælpe i processen med at komme videre. Især fordi vi aldrig selv ville byde vores nærmeste den behandling, da vi er empatiske og medfølende. I forhold til at komme videre, er der også en anden meget vigtig medspiller på banen. Vi ender ofte med at blive ved med at lave selvmål, når vi ikke er kommet os over vores Healings fantasi.

Healings fantasien arbejder vi intenst med på Bryd Fri Fundament Workshoppen. Healings fantasien er noget af det, som holder os fast i smertefulde familierelationer. Dette er fx i relationen mellem søskende rivaler, hvor vi giver alt for meget afkald på os selv, bliver såret gang på gang, bliver drænet for alt energi og kæmper for at gøre modparten tilfreds, uden at de nogensinde bliver dette.

I dette, og fremtidige blogindlæg, forkortes følelsesmæssigt umodne og narcissistiske mennesker og familier som F/N mennesker og F/N familier.

Det er vigtigt at pointere, at alle følelsesmæssigt umodne mennesker har udprægede narcissistiske træk, men at det kun er én af typerne, der er decideret narcissist. Sværhedsgraden af narcissistiske træk, hos et følelsesmæssigt umodent menneske, kan variere meget.

De barske vilkår i en F/N familie

Det er en HÅRD nyser, at være syndebukken i en F/N Familie. Det er tit dette individ, der bliver udsat for ydmygelse, nedgørelse, bebrejdelse, fordømmelse, bliver gjort uintelligent og mindre værd. Det er dette familiemedlem, der ofte bliver udsat for vold, både psykisk og fysisk. Det kan være både forældrene, der er voldelige og det kan være syndebukkens egne søskende. I sådanne usunde symbiotiske familier, uden normale grænser, bliver det ‘normalen’, at alt F/N forældrenes egen bitterhed, over deres eget liv, DERES negative adfærdsmønstre, som de ikke vil stå ved eller vil tage ansvar for, bliver gjort til syndebukkens. Her er det altså normalt, at familiemedlemmers mindreværd og sågar selvhad, bliver projiceret over i syndebukken. I disse familier, der bliver holdt sammen af usunde mønstre, pligt, tvang og rigide værdier, er det ikke ubetinget kærlighed, rummelighed og forståelse, som fylder mest i relationerne. Det er derimod MEGET betinget kærlighed, ydmygelse, nedgørelse, straf i stedet for opdragelse, samt millimeterretfærdighed, der driver disse familier. Jeg skynder mig lige og rette millimeterretfærdig til, at intet godt må tilkomme syndebukken. De under ikke syndebukken glæde, kærlighed eller succes. Kun en sjælden gang, måske, hvis det er på deres præmisser og de selv får noget ud af det.

Usunde forælder- og familierelationer skaber ofte usunde søskenderelationer.”

Giftige familier skaber ofte det, som kaldes søskende rivaler”.

De giftige familiemønstre gives videre fra generation til generation. Indtil en F/N familie er så “uheldig”, at vi mønsterbrydere kommer til verdenen og bliver en del af familien. Det er som regel mønsterbryderen, der bliver gjort til den forkerte, da vi stritter for meget imod. Det er ofte mønsterbryderen, som de andre familiemedlemmer forsøger at nedbryde. Det er som regel os, der ender som “det sorte får”, syndebukken og i sidste ende kan ende med at blive udstødt.

Stifter af Barndomskriger – Mille Dalsgård

Den giftige familie

I familier, med følelsesmæssigt umodne og narcissistiske forældre og søskende, skabes splitting og alliancer, i stedet for sammenhold. Der bagtales, i stedet for at alle parter taler sammen, som voksne mennesker. Her er konflikter og drama det “normale”. Her tages ikke ansvar for eget liv eller handlemønstre. Et F/N menneske har ingen grund til at sige undskyld da de, i deres egen optik, ikke har gjort noget forkert. Det er dig der fejler, hvis du siger fra overfor deres grænseoverskridende og urimelige adfærd. Det er dig, som forsøger at løse konflikter, som der er noget galt med!”.

I bund og grund handler det om, at ALLE i familien, forældre inklusiv, er som små børn, der står med udstrakte arme og bare gerne vil tages op af mor og far.  Vi vil alle gerne have tryghed og opmærksomhed. Børn har brug for at blive set, hørt og anerkendt. Dette er noget af det vigtigste, for at skabe et sundt barn, der kan klare sig selv følelsesmæssigt. Alle i en dysfunktionel familie mangler som regel dette meget vigtige element. Det er skadeligt ikke at få den helt essentielle anerkendelse. Derfor leder følelsesmæssigt umodne og narcissistiske mennesker efter dette hele deres liv. De kan ikke give dette til sig selv og ender derfor ofte med, at vende rollerne om og tage denne omsorg og opmærksomhed fra deres børn, i stedet for at give dette til deres børn. Det er en stor belastning for et barn. Desværre var det, for mange af os, hverdagskost at være vores forældres primære omsorgsgiver.

Dynamikken i den giftige familie – hvorfor er det så svært?

Det er, som med alt andet, der ikke må forandres, udvikles eller rykkes ved. TRYGHEDEN og de goder eller gaver som der findes, for F/N mennesker, i den usunde familiedynamik, er for bekvemt for dem til, at de vil give slip på dette. De lever i dramatrekanten, i den følelsesmæssigt umodne virkelighed og her har de det “godt “. Her er altid drama, som F/N mennesker fodres af energimæssigt og her tager andre ansvaret for dem og servicerer deres behov. Som regel bliver denne opgave pålagt deres barn og forælderansvaret bliver således overdraget til barnet. På engelsk kaldes dette “Parenting the parent”. Det er ofte børnene, der ender med rollen som den primære omsorgsperson, der tilfredsstiller F/N forælderens behov for opmærksomhed, følelsesmæssig næring og symbiose. Dette er ikke et ligeværdigt forhold, men derimod et giftigt afhængighedsforhold.

Brødkrummer af kærlighed

I denne dysfunktionelle familiekonstellation er der, som sagt, trygt og rart at være for F/N mennesker! Her bliver der altid rørt i konflikt- og dramagryden. Her opdrages med kontrol og straffemetoder, på engelsk kaldes dette ‘Trial And Error’. Disse forældre sætter altid deres egne behov først og de bruger, uden fortrydelse, deres børn til at opfylde deres behov. Børnene bliver således deres forsyningskilde eller ‘supply som det også kaldes. De former deres børn til at opfylde forskellige roller, alt efter forælderens behov. De to roller eller rivaler, som jeg uddyber i dette indlæg, er syndebukken og The Golden Child. Denne rollefordeling kommer altid F/N forælderen til gode, uden omtanke på, at dette skader deres barn. Der er altid en grund til, at et barn bliver udvalgt til en bestemt rolle, i en sådan familie, og det er aldrig for barnets skyld. I F/N familier bliver der uddelt meget små portioner af opmærksomhed og betinget kærlighed. Derfor ender børnene i disse familier ofte med at slås om brødkrummer af kærlighed.

Trauma Bonding 

En opvækst, med dette usunde tilknytningsmønster, tilvænner os at nøjes. Vi er vandt til at skulle udholde lange distancer med kulde og psykisk vold som fx skyld, skam, dårlig samvittighed, Gaslighting og projicering, før vi måske bliver tildelt en smule opmærksomhed. Dette udstyrer os, logisk nok, ikke med et sundt kærligheds- og tilknytningsmønster, men det modsatte. Her er vi vandt til at anstrenge os, give os selv væk til andre og opgive egne behov, ønsker og følelser. Her kæmper vi for brødkrummer af anerkendelse og noget der minder om kærlighed. Dette mønster styres af vores underbevidsthed og de fleste slår sig MANGE gange på hvad de tror er kærlighed, fx i forhold med narcissister, før disse mønstre bevidstgøres. Dette kaldes TRAUMA BONDING.

Stifter af Barndomskriger – Mille Dalsgård

De forskellige søskende – Fokus på to

The Golden Child” – Piedestal barnet

– Siger lidt sig selv. Det er F/N forælderens yndlings barn. Dette er ikke en normal og følelsesmæssig moden forælder, der har en sund relation eller grænsesætning, til et følelsesmæssigt sundt barn. Dette forhold bliver taget til ekstremerne. The Golden Child kan næsten ikke gøre noget forkert. Dette gælder også når de gør andre mennesker, fx deres søskende, ondt. Der er ingen grænser for hvad piedestal barnet må og kan. De vil ofte blive rost til skyerne, for ingenting, de vil altid blive tilgodeset og forsvaret. Selv når de gør noget, som syndebukken ville blive straffet hårdt for at gøre, bliver de undtaget for irettesættelse. Syndebukken ender desværre ofte med, at være skydeskive og få skylden for den ballade som yndlingen forårsager.

Når en forælder udvælger en yndling eller “The Golden Child”, er det som sagt ikke for barnets skyld, men altid til forælderens egen fordel. Det er vigtigt at pointere, at det IKKE er barnets skyld, men mangel på en følelsesmæssigt moden og sund forælder. Et aspekt kan være at dette barns evner, kvaliteter eller udseende kan vises frem til omverdenen og på denne måde stille F/N forælderen i et godt lys. De prioriterer andre menneskers beundring og anerkendelse af dem, som forældre, højest. I disse familier er det vigtigere hvordan omverdenen ser dem, end at deres børn har det godt. Så længe andre beundrer dem og de kan sole sig i dette, er det lige meget om børnene lider.

En anden grund til, at en F/N forælder udvælger en yndling kan være, at de bedst kan identificere sig med dette barn. De har måske flest adfærdsmæssige fællestræk med dette barn. Altså følelsesmæssigt umodne og narcissistiske træk. De passer på denne måde godt sammen, når der skal kreeres splid, nedgøres, ydmyges, bagtales, lyves, skabes alliancer og spredes usande rygter.

Syndebukken

Syndebukken eller familiens sorte får, er i modsætning til The Golden Child, det barn der fungerer som skydeskive for familiens skyld og skam. Syndebukken bliver, som regel, bebrejdet de fleste problematikker i familien. Det er dette barn som F/N forælderen projicerer alt sit selvhad, frustration, vrede og skuffelse over eget liv over på. Alt afhængig af hvor narcissistisk en forælder er, kan omsorgssvigt og den psykiske vold variere.

Divide And Conquer

En narcissistisk forælder kan finde det underholdende, at lave splitting imellem søskende. De kan finde på, at isolere og forsøge at nedbryde et individ i familien (syndebukken), da dette giver N forælderen en følelse af magt og kontrol. N forældre kan finde på at spille deres børn ud mod hinanden. At skabe et så unfair og åbenlyst omsorgssvigtende mønster, som at udvælge et Golden Child og en syndebuk, der skal kæmpe om forælderens gunst, kaldes “Divide and conquer”. 

Det er magt og ikke kærlighed!

Stifter af Barndomskriger – Mille Dalsgård

Børnene er et spejl

En ting, der er interessant at vide omkring The Golden Child og syndebukken er, at begge roller er projektioner af F/N forælderen. The Golden Child, der bliver ufortjent forfordelt, som altid bliver rost, altid får lov til at opføre sig som det passer ham eller hende og som bliver fremhævet som verdens midtpunkt, er en projektion af F/N forælderen selv. Dette barn fungerer som et spejl af de narcissistiske sider hos deres forælder. Det er forælderens syn på sig selv, som værende vigtigere, mere værd og selvfølgelig bedre end og hævet over alle andre, der udleves i deres udvalgte barn. F/N forælderens selvabsorberede væremåde, deres overbevisning om at kunne tillade sig alt hvad de lyster og at de er berettiget til at behandle andre mennesker, som de har lyst til, bliver de fremhærskende træk hos dette formede barn. Barnet der bliver tildelt denne rolle, er ligesom syndebukken ikke selv skyld i dette, da de i barndommen ikke har et valg.

Hertil skal lige tilføjes at ALLE, som voksne, har et valg!

Syndebukken er den rolle, som mange af os Barndomskrigere identificerer os mest med. Vi er stort set familiens ‘ALIEN’, fordi vi er ANDERLEDES end vores F/N familie. Vi er den diametrale modsætning af piedestal barnet. Vi repræsenterer empati og følelsesmæssig intelligens. Dette gør, at vi kan reflektere over egen adfærd og handlemønstre. Vi kan tage ansvar for vores eget liv og udvikle os. VÆRST AF ALT, for en F/N familie, kan vi begynde at sætte grænser for hvad vi vil bydes af andre. Dette er det ultimativt mest uønskede, i sådanne familier, da dette er en direkte trussel mod F/N familiens falske tryghed. Derfor skal syndebukken holdes nede. 

Os, der er syndebukken eller det sorte får, repræsenterer alt hvad de aldrig bliver og hvad de ikke selv formår. Hver eneste gang vores F/N familie bliver mindet om dette, når vi spejler dem i deres egen utilstrækkelighed, skal det gode og sunde i os nedvurderes, kritiseres og destrueres. Alle de kvaliteter, som syndebukken besidder, skal forvrænges og gøres til noget negativt eller skamfuldt. Syndebukken bliver ofte Gasligthed til, at det er ham eller hende, der er noget galt med, fordi der netop ikke er noget galt! Ingen mennesker er perfekte. Men det er pga. syndebukkens empatiske personlighed og “rigtige medmenneskelige sider”, at de bliver tildelt alt det forkerte, i en F/N familie.

Syndebukkens hårde start, men lyse fremtid

En sådan tildeling af roller, projicering, udskamning osv. kan eller vil aldrig blive fair eller okay. Det er syndebukkens lod i livet, at være anderledes end resten af flokken og derfor står vi tit alene. Det er kun os selv, der kan vende vores udfordringer til noget positivt, når vi forstår denne spejling. Jo mere rigtig du er, jo mere forkert skal du gøres! Dette bliver en F/N familie nødt til, da deres måde at hænge sammen på, er begrænset af, at du aldrig rykker dig. Men et følelsesmæssigt modent menneske har empati, kan reflektere og udvikler sig derfor hele livet igennem. Dette kan de ikke tage fra dig. De kommer højst sandsynligt aldrig til at forstå dig eller anerkende dig.

Jo mere du udvikler dig og jo mere “rigtig” du bliver. Jo mere forkert skal du gøres!“.

Stifter af Barndomskriger – Mille Dalsgård

Kommer du også fra en følelsesmæssigt umoden og narcissistisk familie? 

Synes du også at det er svært, at være i din egen familie? 

Har du brug for viden om hvordan du beskytter dig selv, så du ikke længere bliver drænet for energi, bliver skuffet, manipuleret og såret? Så læs om Barndomskrigers Bryd Fri forløb, hvor du lærer netop dette.

Det er direkte sundhedsskadeligt, at være i en giftig familie, med følelsesmæssigt umodne og narcissistiske mennesker!

Du er ikke alene! – Og du kan godt lære at beskytte dig selv.

Barndomskriger afholder både Bryd Fri i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Herunder ses de først kommende Workshops.

  • Sjælland d. 4 & 5 februar 2023 (OBS. FÅ PLADSER TILBAGE)
  • Fyn d. 25 & 26 mart 2023
  • Jylland d. 11 & 12 februar 2023

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

X