fbpx

Trauma bonding

For to uger siden var jeg på et krisecenter i Jylland, for at undervise i Trauma Bonding. Der blev jeg mødt af de mest fantastiske og engagerede medarbejdere. Det var den samme kærlighed, rummelighed og engagement, som jeg selv blev mødt med, dengang jeg selv måtte flygte fra min partner og bo på krisecenter. Hvor er vi privilegerede, at der findes den slags passionerede mennesker og medarbejdere i Danmark! Jeg starter derfor dette personlige og meget fagligt VIGTIGE indlæg med at sige TAK til begge disse krisecentre. I gjorde og gør et fantastisk stykke arbejde!

Trauma Bonding og mangel på viden om dette emne, koster I DAG både menneskers psykiske og fysiske helbred, samt deres egen og deres børns livskvalitet. Desværre koster det også menneskeliv. Ret mange faktisk! Fordi verdenen desværre endnu ikke kan gennemskue psykopater og narcissister. Heldigvis er der på det seneste sket en markant ændring på den front. Samfundet i Danmark, er nu ved at vågne op til hvad disse forhold koster. Men Trauma Bonding er stadig en ukendt faktor for det fleste. Det laver jeg om på nu!

DET VIGTIGSTE AT FORSTÅ, I FORHOLD TIL TRAUMA BONDING: Mennesker, der oplever Trauma Bonding, på egen krop og psyke, er hverken dumme eller selv skyld i, at de bliver udsat for vold! Der er VIGTIGT, både for den voldsudsatte, for myndighederne og for omverdenen generelt, at forstå denne KEMISKE AFHÆNGIGHED, der opstår i hjernen under disse kaotiske omstændigheder.

Jeg, OM NOGEN, burde jo vide bedre?

Blogindlægget startede med kun at være en faglig vidensdeling og et opråb, hvor jeg på det kraftigste understeger den alarmerende mangel på viden om og uddannelse i Trauma Bonding i det danske retssystem og samfund generelt. Jo længere, jeg nåede med dette indlæg indså jeg, at jeg ligesom med alle de fantastiske Barndomskrigere, som jeg underviser, kommer længst med åbenhed og vores fælles “Fighter Spirit!” . For det er bare noget andet, at snakke med et menneske om svære og “skamfulde” ting, når vedkommende selv har prøvet det.

Jeg, om nogen, har mærket, både på min krop og psykiske helbred, hvad det gjorde at blive mødt med uforståenhed og victim blaming, i det danske system, da jeg endelig bad om hjælp. Det i sig selv var op af bakke og næsten mere traumatiserende end den partnervold, jeg var blevet udsat for. Det krævede en stærk psyke, at blive taget seriøst, hvilket de færreste i sådan en sårbar situation har. Derudover blev jeg mødt med meget misforstået kærlighed, da jeg endelig åbnede op for omverdenen. De fleste var meget effektive i forhold til, at diktere hvad jeg skulle have gjort og at jeg jo “BARE kunne gå!”

Men jeg ved også, hvorfor jeg ikke “BARE kunne gå.” Og jeg kender til en af sværvægterne i forhold til, hvorfor mange mennesker, som befinder sig i voldelige forhold, ikke BARE kan gå. Der foregår meget, i denne slags forhold, som udefrakommende intet kender til. Heldigvis bliver de ikke udsat for den slags tortur, trusler, stalking osv., som jeg og mange både kvinder og mænd, har måtte udholde og skjule, for at det hele ikke blev meget værre.

Dr. Jekyll & mr. Hyde

Det skal lige siges, at man ikke BARE kan forlade en malignant, altså en ondartet narcissist. I hvert fald ikke uden at risikere at komme slemt til skade økonomisk, psykisk og fysisk. I mit tilfælde var det den type narcissist, som jeg var i et forhold med, da jeg gjorde mig mine egne seriøse erfaringer omkring Trauma Bonding. Blåøjet og empath, som jeg var dengang, var det en selvfølge at ingen mennesker er onde. I hvert fald ikke bevidst. Jeg blev, på to år, meget klogere og ti år ældre både fysisk, psykisk og sjæleligt.

Den slags mennesker er meget farlige, hvilket vores samfund og retssystem også mangler viden omkring! Denne slags narcissister og psykopater er ofte dygtige forretningsmænd eller andre offentlige og succesfulde personer. Udadtil smiler de og kan charmere selv den mest kvikke menneskekender. Men bagved deres smilende og tilsyneladende velfungerende maske, gemmer sig desværre en helt anden sandhed. En sandhed, der tangerer over i ren ondskab. Jeg kan kun, med meget ondt i maven, forestille mig hvilken vanvittig, energidrænende og unfair kamp det må være, i familieretssystemet, at have børn med en sådan type narcissist.

Skammen og forbløffelsen over den victim blaming, som jeg blev mødt med i systemet, både skræmte mig, frustrerede mig, gjorde mig ked af det, udmattede mig og gjorde mig til sidst vred. Vrede kan heldigvis bruges konstruktivt i stedet for destruktivt, hvis vi vælger det. Den fik tændt en ild i mig! De, som kender mig ved, at der er No Way Back når først jeg har det sådan!

Hvorfor kan vi ikke “BARE” gå?

Hvis det havde været SÅ NEMT og vi “BARE” kunne gå, så havde mange kvinder OG mænd nok pakket sydfrugterne og var forduftet liiiiidt før de endte med, at lide af følelsesmæssigt og psykisk granatchok. Desværre – eller HELDIGVIS, for de fleste velmenende pårørende, retssystemet og samfundet generelt – forstår disse, på ingen måder, hvad der egentlig foregår, i den slags relationer. Der skal “real-life experience” til, for at vide hvor smertefuldt og uforklarligt Trauma Bonding er.

OG NEJ – et menneske, der er fanget i et forhold med en narcissist, psykopat eller andre slags mennesker, der udnytter og ødelægger omsorgsfulde mennesker, er IKKE selv udenom, at der findes mennesker, der ikke kan finde ud af, at opføre sig ordentligt! At en narcissist er “ødelagt” og selv har barndomstraumer med i bagagen, undskylder eller retfærdiggør PÅ INGEN MÅDE den manipulation, udnyttelse og psykiske/fysiske vold, mange af dem udsætter deres partner for! De fleste Barndomskrigere har også alvorlige barndomstraumer med i deres rygsæk, men derfor ødelægger de ikke andre mennesker. Tvært imod er vi lidt for empatiske og godhjertede og det udnytter narcissister og psykopater. Desværre ofte med fuldt overlæg!

Hvad er Trauma Bonding

Trauma bonding, er et begreb, der i sin tid blev udviklet af Patrick Carnes , som blandt andet er stifteren af ‘The International Institute for Trauma and Addiction Professionals’.

Oversat til dansk: “Trauma Bonding er misbrug af frygt, spænding, seksuelle følelser og seksuel fysiologi til at indfange en anden person.”

Trauma Bonding er altså en traume binding eller et traume bånd til et andet menneske, som er skabt under traumatiske omstændigheder. Nogle mennesker sammenligner dette med stockholmsyndromet. Det er en psykisk, fysisk og kemisk reaktion på at blive udsat for overgreb, fx af vores partner, der påstår at elske os, mens han eller hun samtidig behandler os umenneskeligt. Det er, i sin mest simple form, et giftigt bånd eller en dysfunktionel tilknytning, som mennesker, der bliver udsat for overgreb, psykisk eller fysisk vold, skaber til den person, der begår overgrebene. At skabe et sådan usundt og ofte næsten ubrydeligt bånd og afhængighedsforhold, til et andet menneske, fastholder mange, alt for længe, i en cyklus af overgreb og kaos.

De offentlige instanser mangler uddannelse!

En del mennesker, der kæmper med Trauma Bonding, bliver mødt med et stort svigt og med victim blaming fra sociale og retslige instanser. Dette kan sørgeligt nok medvirke til, at de faktisk går tilbage til deres voldsudøver, da det ikke nyttede at bede hjælp. For mange har det måske taget lang tid at samle sig nok sammen, til at række hånden ud og bede om hjælp. Hvis de her bliver svigtet af det offentlige og deres voldsudøver samtidigt gør livet uoverskueligt kaotisk for dem, ender mange med at gå tilbage. I meget tragiske tilfælde ender den voldsudsatte med at blive slået ihjel.

Det er selvfølgelig på grund af uvidenhed og mangel på uddannelse, at systemet stadig svigter. Den psykiske vold er svær at bevise og er først lige blevet anerkendt som vold i Danmark. De fleste, uanset om det er almindelige mennesker eller embedsfolk, som misforstår eller kommer med kloge kommentarer, forstår ikke mekanismerne bag Trauma Bonding.

Hvorfor bliver vi ‘traume bundet’ til et andet menneske?

Trauma Bonding er oftest forbundet med voldsomme udsving i forholdet, at vi altid skal være på vagt, at vi bliver udsat for psykisk og nogle gange også fysisk og økonomisk vold. Det efterlader mange med PTSD, økonomiske vanskeligheder, børn der lider og ar på sjælen.

DER FINDES EN LOGISK OG FYSIOLOGISK FORKLARING! Og forklaringen er ikke, at den voldsudsatte er naiv! Det er vanvittigt at systemet stadig fungerer på en måde, der kan få den voldsudsatte til at skamme sig og føle at DE er den forkerte. Det er ikke rimeligt, at voldsofre skal komme med en forklaringsmodel for hvorfor de blev, når de er allermest sårbare. Jeg har efterhånden talt med mange kvinder i denne slags situationer. De fleste af disse gav udtryk for, at de havde følt at de næsten skulle forsvare hvorfor de var i forholdet og undskylde for at være til besvær. Vi bliver NØDT TIL, at kigge på ÅRSAGEN og forstå mekanismerne bag hvorfor mennesker ikke BARE forlader den slags forhold!

Hvordan kan vores menneskelige sind negligere og benægte noget så voldsomt som at “overleve” i et forhold med et menneske, der går efter at udnytte og destruere os? Der nedbryder os og føler, at de er berettiget til at gøre dette?

Forhold, narcissister og psykopater, der er destruktive, varierer selvfølgelig i sværhedsgrad. Husk at psykisk vold også er vold!

Årsager til Trauma Bonding

Forstyrrede tilknytningsmønstre

En meget normal årsag til, at mennesker indgår i et Trauma Bonding forhold, kan være traumatiserede tilknytningsmønstre fra barndommen. Et tilknytningsmønster bliver skabt meget tidligt i livet i samspil med vores primære omsorgspersoner. Hvis dette tilknytningsmønster var domineret af usikkerhed, utryghed, mangel på kærlighed, intense følelser, afvisning og måske endda vold, danner dette desværre oftest grobund for vores valg af partnere og relationer i voksenlivet.

Den lidenskabelige tiltrækning

At en traume binding opstår så hurtigt og voldsomt, opleves og misforstås af mange som en helt særlig kemi og voldsom tiltrækning til den person, de skaber traumebåndet med. I virkeligheden er der ikke tale om kemi, men en dyb genkendelse fra vores tidlige barndom og første tilknytning til vores primære omsorgspersoner, mor og far. Denne genkendelse foregår i underbevidstheden og vi styres således ind i den usunde og traumatiske relation, med en følelse af at vi endelig bliver set, hørt, anerkendt og ELSKET. Vi tror bevidst og ubevidst at vi, i den første fase af Trauma Bonding, får ALT hvad vi nogensinde har drømt om. På et ubevidst plan, får vores indre barn endelig det, barnet har brug for og har higet efter hele livet. Et barn har brug for at føle sig elsket, beskyttet og accepteret, for at være HEL! Disse følelser og uopfyldte behov opfylder narcissisten selvfølgelig til et STORT 12 tal i en kort periode.

De små elitesoldater

Noget af det som børn med traumatiserede eller forstyrrede tilknytningsmønstre, til deres primære omsorgspersoner, lærer i deres barndom er, at blive rigtig gode til at HOLDE UD! De lærer at retfærdiggøre, negligere og dække over deres forældres oversorgssvigt og overgreb. Et smukt og uskyldigt barnesind kan ikke forstå, at deres primære omsorgsperson, der skal beskytte dem og som skal lære dem at overleve, er skadelig eller farlig for dem. Derfor bliver et barnesind, for at opnå en form for mening og tryghed, i stress og kaos, nødt til at retfærdiggøre og idealisere deres forælder og deres adfærd. Dette er på bekostning af barnets udvikling, der i voksenlivet ofte ender med at de yder den samme loyalitet, retfærdiggørelse, idealisering og sågar negligering af vold overfor en partner, der mishandler dem.

OBS: Narcissister og psykopater udvælger stærke og empatiske mennesker, der kan holde ud længe, til at være deres forsyningskilde / partner. Du behøver ikke at have haft en dysfunktionel opvækst og være Barndomskriger, for at indgå i en Trauma Bonding relation.

Er du empath?

En anden årsag til, at vi mennesker kan ende i et Trauma Bonding forhold med en voldelig partner, kan være at vi er såkaldte empather. En empath er, logisk nok, et menneske med meget empati. Denne slags mennesker er meget sensitive af natur. De er derfor ofte hyper-opmærksomme på andre menneskers, især deres partners, emotionelle tilstand og behov. En empath har i deres personlighed en iboende drivkraft, der giver dem et dybtfølt ønske om, og behov for, at ville hjælpe og heale deres partner. Denne slags mennesker vil det bedste for deres partner og deres medmennesker. Empather er godhjertede mennesker, der tror på det bedste i alle. Et gennemgående adfærdstræk for empather generelt er, at de har en udpræget tendens til at tilsidesætte egne følelser, behov og ønsker, for at tilgodese andres og gøre dem glade.

Størstedelen af alle Barndomskrigere er empather.

Den grundlæggende tro på kærlighed og tilgivelse gør, at empather selvfølgelig selv er skyld i den vold som de udsættes for?

ØH – NEJ!

Men sådan føles det, for mange empather, når de endelig åbner op og beder om hjælp!

På grund af empathens medfølende natur, tror de stadig helt fundamentalt på kærligheden, tilgivelse og bedring, selv når de bliver behandlet meget dårligt af deres partner. De kan jo mærke, at deres narcissistiske partner har det skidt og de ønsker jo det bedste for denne person. Mange empather har en uhensigtsmæssig tendens til at negligere deres partners krænkende opførsel og de ender desværre også ofte med at Gaslighte sig selv til at nedtone alvoren i den grænseoverskridende og ofte også voldelige adfærd. “Det var jo ikke så slemt”. “Hvad hvis jeg tager fejl?”. De giver næsten altid en chance til – måske endda to eller tre chancer til. Af alle disse grunde er en empath “guf” for narcissister eller følelsesmæssigt umodne mennesker. De bliver endvidere, på grund af deres kærlige natur og tro på at mennesker ikke bevidst kan finde på at udnytte, misbruge eller være ondsindede, ofte anset som naive eller uintelligente.

SÅ ER DE JO FAKTISK SELV SKYLD I, AT DE BLIVER UDNYTTET OG BEHANDLET VOLDELIGT! – Ikke? Det er jo logisk, at de skal udskammes eller skal komme med en længere afhandling hvor de skal forsvare og retfærdiggøre hvorfor de var sammen med sådan en partner! De kunne jo bare være gået!

Der skal to til tango!

Selvom det lyder forholdsvis opdelt og ligetil, med de gode empather og de “onde” narcissister, er det langt fra så ukompliceret. Det er ikke kun de gode, der skal kæmpe mod de onde, da alle er traumatiserede og det langt fra er alle, der er onde.

Der skal to til tango og ALLE har et ansvar! Empathen og narcissisten har faktisk brug for hinanden i dette dysfunktionelle og ofte destruerende forhold. Det er i dette samspil, at begge parter kan føle sig intakte eller hele. BEGGE har altså et ansvar. Narcissisten kan ikke eksistere i dette forhold uden den velmenende empath, som her oftest slet ingen grænsesætning har. Empathen lever i og fodres, oftest ubevidst, af håbet og kampen om at blive set, hørt og anerkendt. De higer efter og kæmper for dette igennem hele forholdet. Dette er, for mange empather, en ubevidst afhængighedstilstand, der gør at de desværre vælger den type partnere, hvor de altid skal kæmpe for kærligheden.

Faktisk er mange empathers følelse af, at være noget værd, afhængig af, at blive elsket af deres narcissistiske partner. De styres af et ubevidst mønster om at de, ved en dag at få narcissistens ægte kærlighed, kan blive hele mennesker. De forsøger, uden held, at reparere den sårede narcissist, så han eller hun en skønne dag kan give dem den anerkendelse og kærlighed, de altid har længtes efter.

Vores eget ansvar

Når det ubevidste bliver bevidstgjort, får vi her muligheden for at arbejde med vores uhensigtsmæssige kærlighedsmønstre, udvikle os og derved kunne tage sundere valg. Når vi har lært det på den hårde måde, måske flere gange, og vågner op til at kunne se vores egen destruktive adfærd og mønstre, har vi et selv ansvaret for selv at gøre noget ved dette! Empather, som har det største potentiale til udvikling og at skabe sunde relationer, ender faktisk med at omsorgssvigte sig selv, hvis de ikke tager dette seriøst.

Trauma Bonding og den voldelige partner

I et forhold med Trauma Bonding er vi ulykkelige 98% af tiden. Den narcissistiske eller psykopatiske partner, der sørger for, at vi bliver i deres narcissistiske cyklus, sørger dog lige for, at vi efterlades i en paralyserende hungren efter de 2% iscenesatte varme, opmærksomhed eller kærlighed. Vi ved aldrig hvornår de 2% kommer, så vi holder fast i håbet og i en Healings Fantasi, der aldrig går i opfyldelse. Dette er en smart taktik for en narcissist. Med denne metode sørger narcissisten for, at få sine behov opfyldt, da vi til sidst er så møre, at vi kan finde os i umenneskelig behandling.

Mennesker, der udnytter, misbruger og mishandler andre menneske, som fx narcissister gør, udvælger som regel meget empatiske mennesker, eller mennesker med et sårbart tilknytningsmønster. De har, som regel, udvalgt deres bytte på forhånd. Denne slags forhold slutter ofte på en dramatisk måde og efterlader tit den voldsramte i en stor kaotisk, smertefuld og altopslugende sorg. Mange ender faktisk med at gå tilbage til forholdet, til deres voldsmand, da smerten og AFHÆNGIGHEDEN er for voldsom.

Kærlighed eller…?

Helt basalt kan man sige, at en person, med Trauma Bonding, ender med at sidestille svigt, mishandling og vold med kærlighed og tryghed. Men det foregår UBEVIDST!

For de fleste Barndomskrigeres vedkommende, starter tendensen til at indgå i Trauma Bonding relationer, tidligt i deres barndom, i deres tidligste tilknytningsmønstre.

Disse tilknytningsmønstre, blev skabt i samspil med deres primære omsorgspersoner, der svigtede i at skabe en sund tilknytning til deres barn. Dette resulterede, for mange, i usunde tilknytningsmønstre, som ofte gentager sig i voksenlivets valg af partnere.”

Stifter af Barndomskriger – Mille Dalsgård

Den narcissistiske cyklus og Trauma Bonding

Trauma Bonding går hånd i hånd med den narcissistiske cyklus, som kendetegner et forhold, hvor den ene person er krænkende overfor modparten, i udpræget grad. Her tales ikke om småskænderier, men ydmygelse, nedværdigelse, Gaslighting, umenneskeliggørelse og vold.

Den narcissistiske cyklus er opdelt i 4 faser. Efter den 4 fase “Hoovering” bliver de fleste narcissistiske forsyningskilder suget ind i forholdet igen, med “Love Bombing” og de begynder derved på ny en runde i cyklussen. Et forhold kan vare adskillige runder. For de fleste forhold, i den narcissistiske cyklus, bliver den psykiske vold, og nogle gange også fysiske vold, gradvist værre. Cyklussen slutter først når narcissisten kasserer deres forsyningskilde/partner eller deres partner vælger at forlade forholdet.

Trauma Bonding og de 7 faser

Trauma Bonding kan deles op i 7 faser. Disse 7 faser går hånd i hånd med den narcissistiske cyklus, altså idealiseringsfasen, devalueringsfasen, kasseringsfasen og Hoovering, som før nævnt. En del af faserne fra Trauma Bonding overlapper derfor faserne i den narcissistiske cyklus. Den sidste fase “Hoovering” eller “støvsugningsfasen” er den fase, hvor mange desværre, af forskellige årsager, bliver “suget” ind i forholdet igen og derved tager nogle flere runder i cyklussen. Herved ender folk med at gå tilbage og give flere ufortjente chancer.

“I den første fase, i et forhold med Trauma Bonding, altså selve fangsten eller idealiseringsfasen, går det STÆRKT. Det er intenst og kan føles som den vildeste og mest naturlige kemi og forelskelse. Især narcissister kan være karismatiske og ekstremt charmerende, når de har udset sig et offer eller en forsyningskilde. De kan være så manipulerende, at selv de fleste normale mennesker har svært ved at gennemskue disse charmerende mennesker, hvilket kun gør det endnu værre for narcissistens forsyningskilde.”

Stifter af Barndomskriger – Mille Dalsgård

De 7 faser af Trauma Bonding

1. Idealiseringsfasen

Dette er første fase, hvor narcissisten fejer benene væk under sin udkårne. Den udkårne er desværre, for narcissistens vedkommende, ikke valgt af kærlighed, men fordi vedkommende vil være en god brugsgenstand eller forsyningskilde. Her bruger narcissister spejling og den falske fremtid, som manipulative teknikker, til at få skovlen under deres udvalgte forsyningskilde.

Spejling og den falske fremtid

Selve spejlingen fungerer ved at narcissisten indhenter så mange sårbare informationer om deres ny udvalgte forsyningskilde som muligt. Dette gør de ved, at virke ekstremt forelskede, engagerede og interesserede. De har trods alt lige mødt DRØMMEkvinden eller manden, så de vil gerne vide ALT! Med denne information, der selvfølgelig bliver brugt imod forsyningskilden senere, skaber narcissisten en falsk udgave af sig selv, som de ved, er den perfekte mand eller kvinde for deres nye forsyningskilde. Her plantes en overbevisning i forsyningskildens UNDERBEVIDSTE SIND om, at narcissisten er nøglen til, at han eller hun kan få et lykkeligt liv. Ubevidst bliver forsyningskilden hjernevasket til at tro, at han eller hun kan blive den bedste udgave af sig selv, når bare de er sammen med denne person.

Narcissisten spejler altså forsyningskildens følelser, tanker, håb og drømme for fremtiden, i idealiseringsfasen. Herefter bruger de denne information til at skabe en romantisk, men falsk fremtidsillusion om, at de SAMMEN kan få et HELT FANTASTISK liv og at de begge ønsker det samme. Den falske fremtid og manipulationen af forsyningskildens underbevidste sind, er senere i forholdet med til at gøre det til et vanvittigt smertefuldt tab eller stor trussel, for forsyningskilden, at skulle miste forholdet. Dette, for narcissisten, udgør selvfølgeligt et helt fantastisk redskab til følelsesmæssigt afpresning, så de får hvad de vil have. Det er således ikke kun tabet, af en betydningsfuld relation, som forsyningskilden senere i forholdet frygter at miste og derfor opgiver alt for, men det er også denne smerte han eller hun må lide under, når forholdet slutter. Det er ikke kun bruddet der gør ondt, men en ubevidst overbevisning om at miste hele deres lykkelige fremtid.

Indtil deres forsyningskilde har ignoreret alle eventuelle røde flag og sidder i saksen, er narcissisten hver dag på manipulationsarbejde. Dette er starten på, hvad der for mange, senere vil blive til en smertefuld afhængighed. En afhængighed med lange perioder af en krop og et sind i alarmberedskab og hvor belønningen, roen og freden, kun kommer i korte perioder.

2. Tillidsfasen. Tillid vundet og frihed tabt

Narcissisten eller psykopaten vinder deres forsyningskildes tillid ved hjælp af idealiseringsfasen, hvor den massive romantiserede manipulation får forsyningskilden til at tro på, at han eller hun endelig har fundet hjem og kan være tryg. Narcissisten har nu vundet så meget tillid, på et falsk grundlag, at forsyningskilden går direkte ned i en sump af hvad der senere kommer til at minde om kvælende og frihedsberøvende kviksand.

Isolation: Det er ofte allerede her, at narcissisten, ved hjælp af “manipulativ love faking”, begynder at tage kontrollen over forsyningskildens liv. Det kan fx være den begyndende “isolationsstrategi.” Det er som regel allerede her, at forsyningskildens venner og netværk bliver udfaset. Det gør det nemmere for narcissisten, at styre sit offer med magt, kontrol og Gaslighting.

Økonomisk kontrol: Voldsudøveren kan her strategisk begynde at overtage sin forelskede forsyningskildes økonomi eller andre aktiver.

I fase 2 bruger narcissisten eller psykopaten manipulation til at overtage forsyningskildens liv i “kærlighedens” navn! Narcissisten æder sig ind på forsyningskildens liv med skuespil, hvor han eller hun spiller det mest velmenende og forelskede menneske, der kun vil hjælpe og kun vil sin udkårne det bedste.

Trauma Bonding – TRAUMATISK sorg og skader

“Det er ISÆR DET HER! Der er som regel de første to faser, der får mange ofrer, for narcissistens manipulative adfærd, til bagefter at sidde tilbage i et stort chok. Det er en vanvittig altopslugende sorg og en voldsom forvirring. Skuespillet, manipulationen og at et menneske kan være så udspekuleret virker for uvirkeligt til at kunne forstå. At han eller hun HELT BEVIDST kan misbruge et menneskes tillid og sårbarhed giver, for et empatisk menneske, ingen mening. Det efterlader et menneske ødelagt og med så massive “Trust Issues”, at det bagefter kan være svært at stole på og at lukke mennesker ind, der oprigtigt vil en det godt.”

Stifter af Barndomskriger – Mille Dalsgård

3. Devalueringsfasen

Beruselsen af den intense forelskelse stopper brat for de fleste, når narcissisten har deres forsyningskilde i deres hule hånd. Her begynder narcissistens psykiske vold og måske også fysiske vold at indtræde gradvist i deres jagt på magt, kontrol, beundring, bekræftelse, penge, anerkendelse osv. Her viser voldsudøveren eller narcissisten hvem, de i virkeligheden er.

I devalueringsfasen bruger voldsudøveren især kritik, umenneskeliggørelse og inducering af skyld, skam, forkertshedsfølelse og værdiløshed, til at pille forsyningskildens selvværd, selvstændighed og resterende grænsesætning ud af vedkommende.

Kognitiv dissonans

Devalueringsfasen er der, hvor narcissisten bruger kontrol til at få deres behov opfyldt. Det er her de har fået magten over deres forsyningskilde, som de, engang imellem, kan give “brødkrummer” af første fase, når han eller hun er ved et blevet tilstrækkeligt udmattet og måske giver udtryk for at ville forlade forholdet. De bliver igen drømmemanden eller drømmekvinden, der kan opfylde alle forsyningskildens behov, drømme om et godt liv og den lykkelige fremtid. Dette er den værste form for psykisk overgreb på et menneske, da det skaber noget der hedder kognitiv dissonans.

Kognitiv dissonans opstår når det, vi oplever og den information vi får, er totalt modsatrettede og på ingen måder giver mening. Det kan fx være, at narcissisten ytrer, at forsyningskilden “har det som blommen i et æg”, men at narcissisten samtidig udsætter vedkommende for psykisk eller fysisk vold. Dette skaber en STOR psykisk og fysisk stresstilstand i forsyningskilde, som er i kamp, flugt og frys tilstand i så udpræget en grad, at de ikke kan tænke fremad. De kan kun tænke på, at gøre deres krænker tilfreds, så den voldsomme stress og forvirringen kan stoppe. Hvilken den gør, når de engang imellem får en brødkrumme af kærlighed.

Brødkrummerne – Intermittent Reinforcement

Det er her at det ultimative manipulationsredskab, “brødkrummerne”, kommer i spil. Dette bruges især når narcissisten kan mærke, at deres forsyningskilde måske er på vej ud af forholdet, og de derfor risikerer at miste deres magt og kontrol. At narcissisten tildeler deres forsyningskilde en smule af den lykke de fik i staten, foregår som en slags enarmet tyveknægt. Forsyningskilden bliver ved med at putte penge, tid, energi samt sit psykiske og fysiske velbefindende ind i maskinen, og får en sjælden gang en lille gevinst af opmærksomhed og kærlighed. Dette kaldes i fagsprog Intermittent Reinforcement.

Afhængighed

Grunden til at brødkrummerne eller gevinsten er så godt et manipulationsredskab er, at det faktisk skaber en afhængighed i forsyningskilens hjerne. Den lille gevinst, som de aldrig ved hvornår kommer, aktiverer belønningscenteret i hjernen og oversvømmer kroppen med belønningsstoffet dopamin. Det er de samme neurotransmittere eller kemiske stoffer, der udløses, når misbrugere drikker, ryger eller tager stoffer som fx kokain eller heroin.

Denne strategiske belønningsteknik, som narcissisten anvender, fanger offeret i troen på, at de stadig kan få et lykkeligt liv sammen med deres krænker. Det får forsyningskilden til at få det SÅ GODT, kortvarigt, at deres krænker bliver deres eneste kilde til lykke. Her mister forsyningskilden sig selv, sin selvstændighed, selvfølelse og investerer desværre ofte alt i deres krænker. Kun for at de engang imellem kan få denne lille belønning af dopamin.

Afhængigheden og et liv i kronisk alarmberedskab, gør tilsammen Intermittent Reinforcement til en magtfuld forholdsmæssig skruetvinge, der kan holde mennesker fast i meget usunde og voldelige forhold i lang tid. Mennesker kan holde ud rigtig længe! Især hvis de har håb om en bedre fremtid.

4. Gaslighting og manipulationsfasen

Gaslighting er en af de værste former for manipulation og psykisk vold. Med denne manipulative vold, får narcissisten til sidst deres forsyningskilde til at betvivle rigtigheden i deres egen opfattelse af oplevelser, hukommelse og om de rent faktisk er ved at blive sindssyge. En voldsudøver, der anvender Gaslighting, kan fx benægte sårende og grænseoverskridende handlinger. De kan benægte og ansvarsfralægge sig alt, i så overbevisende en grad, at deres offer til sidst kommer i tvivl om det rent faktisk er sket eller ej. Dette gør det endnu mere kompliceret for forsyningskilden, at forlade forholdet. Narcissister kan vende deres uempatiske behandling om til, at det er forsyningskilden selv, som er skyld i behandlingen, at det er ham eller hende som tager ting for nært, er sart eller at det er noget de forestiller sig i deres hoved.

Et eksempel kan være en voldelig narcissist, der på ingen måder tager ansvar for sine voldelige handlinger, men udtrykker at det er forsyningskilden, der drev ham til dette. Her får forsyningskilden både ansvaret og skal føle skyld, for narcissistens adfærd.

5. Opgivelse og underkastelsesfasen

På dette stadie har forsyningskilden som regel kæmpet så meget, både for forholdet og for at gøre narcissisten tilfreds, selvfølgelig uden succes, at der sker en opgivelse af “kampen.” Forsyningskilden har her nået en udmattelsesfase, er blevet så Gaslightet, nedbrudt, økonomisk afhængig og isoleret, at de ofte går med til narcissistens urealistiske krav om magt og herredømme. Denne fase er en konstant krig, i forsyningskilens krop. Her piskes stresshormonerne kortisol, adrenalin og noradrenalin så hyppigt rundt i deres krop, at deres hovedfokus er at gøre narcissisten tilfreds, så tingene ikke eskalerer. Det er desværre også her, at mange får børn med narcissisten, i et spinkelt håb om at dette måske vil mildne den hårde adfærd.

En hel del mennesker, der engang har været en narcissistisk forsyning, har efterfølgende beskrevet denne fase som “tågen.” Tågen kan vare i flere år. For nogle hele eller store dele af deres eget og måske også deres børns liv.

6. Du mister dig selv fasen

Igennem alle de forrige faser af Trauma Bonding, sker en større og større udviskning af selvet, hvilket for den traumebundne forårsager en stor smerte og isolering fra den verden, som han eller hun engang var en del af. Mennesker fra voldelige forhold, uanset om det er fysisk eller psykisk vold, bliver aldrig det samme menneske som de var, da de trådte ind i relationen. Mange har lidt stort tab, både i forhold til socialt netværk, identitetsfølelse og selvværd. Mange må derudover kæmpe med de fysiske og psykiske skader som relationen og den konstante krigsførelse har medført på deres krop og psyke. Læs her om hvordan psykisk og følelsesmæssig vold kan forårsage fysisk smerte.

For mange kan den følelsesmæssige tortur, Gaslighting, det ødelagte selvværd og skammen gøre det meget svært at komme videre. Nogle må samtidig kæmpe en voldsom og ulige kamp i familie- og retssystemet om deres børn eller at få straffet voldsudøveren, for den vold de er blevet udsat for.

At have mistet sig selv på så grundlæggende et plan, kan for nogle være så uoverskueligt, at dette ender i depressionslignende tilstande. Nogle mennesker, i denne fase, er blevet flået så meget fra hinanden, at de kan føle, at de ikke orker at leve mere. For manges vedkommende gør tabet af deres grænsesætning, selvfølelse, identitet og selvværd, at det nu har lykkedes voldsudøveren at få en forsyningskilde, med en så fundamental tvivl på sig selv som menneske, at han eller hun ikke tror på, at der kan findes et liv udenfor denne Trauma Bonding relation.

Det er vigtigt at huske på, at ikke alle narcissister behandler deres partner dårligt med vilje. Ikke desto mindre er det stadig ligeså ødelæggende og aldrig okay! Barndomstraumer eller ej!

7. Afhængighedsfasen

En MEGET VIGTIG del af problematikken i Trauma Bonding og hvorfor et menneske ikke “bare” kan forlade et destruktivt forhold, er den kemiske afhængighed, der opstår i hjernen.

Igen understreger jeg på det KRAFTIGSTE vigtigheden i forståelsen af den fysiologiske AFHÆNGIGHED og den krigstilstand (KAMP, FLUGT, FRYS), som mennesker med Trauma Bonding befinder sig i, oftest på daglig basis. For et menneske i denne tilstand, der fx går på æggeskaller i størstedelen af deres forhold, med stresshormonerne kortisol, adrenalin og noradrenalin piskende rundt i kroppen, er det MEGET svært at planlægge flugt, ny bolig, adskilt økonomi osv. For disse mennesker er det ren overlevelse! Der er en tiger efter dem HVER DAG! Tigeren stopper kun med at jagte dem, for en kort bemærkning, når kærligheden aka. dopaminen bliver frigivet. Altså når deres narcissistiske partner, en sjælden gang, viser interesse og omsorg, for at holde dem i cyklussen.

Endnu vigtigere er det, at de mennesker, uanset mand eller kvinde, der befinder sig i et Trauma Bonding forhold, forstår dette! Det er mit største håb, at denne forståelse kan tage brodden af noget af den skyld og skamfølelse, som mange kæmper med og at denne viden kan være et værn mod den uforståenhed, som mange møder i relationer og i samfundet.

En anden måde at simplificere problematikken på, så det måske er nemmere at forstå:

Her taler jeg ikke negativt om eller taler ned til mennesker med Trauma Bonding, eller mennesker, der af afhængige af heroin, men sammenligningen sætter afhængigheden til dopamin i perspektiv.

Forestil dig, at du tager heroin fra en junkie. Fortæl ham, at han jo “BARE” kan lade være og at han derfor aldrig får mere. Denne mand eller kvinde lever nu lykkeligt til deres dages ende, uden problemer!

Nej vel?

Den svære afslutning

En traumebundet person, kan blive behandlet med ydmygelse, magt, kontrol, nedværdigelse og sågar vold i årevis. Når forholdet endelig slutter, gennemgår mange endnu en fase, som jeg har valgt at kalde “Den altopslugende sorg og smerte fase.” Hvis du har prøvet det, så ved du hvad jeg mener. Dette er ikke en “normal” smerte, som når to følelsesmæssigt modne mennesker vælger at afslutte et forhold og sammen kan se tilbage på forholdet med taknemmelighed og en nostalgifølelse.

Selv hvis narcissistens forsyningskilde selv vælger, at træde ud af forholdet og afslutte den narcissistiske cyklus er det, som regel, et virvar af kaotiske følelser og meningsløshed. Et menneske, der bliver kasseret af narcissisten eller selv går, kan føle sig så sorgfuld, fortabt og gaslighted i en så voldsom grad, at det føles som om de ikke kan overleve uden deres krænker.

HUSK, at vi taler om mennesker, der både kan være nedbrudt og hjernevasket af Gaslighting, skyld, skam, forkerthedsfølelse osv.

Mange i denne afsluttende fase, higer så meget efter den falske fremtid, at de føler sig fortabt uden. Derudover kan mennesker, i denne tilstand, kan have så voldsomme abstinenser efter deres momentærer dopamin “sus”, at de kan finde på at gå tilbage til et forhold med tortur. Smerten kan føles altopslugende og destruktiv. Det menneskelige sind er desværre indrettet således, at vi ofte under kritiske omstændigheder som her, kun tænker på de få gode minder som forholdet indeholdt. Her træder alt volden og ydmygelsen, som for mange var daglig kost, i baggrunden.

Ingen går frivilligt tilbage fordi de er uintelligente eller godt kan lide svigt og overgreb. Det er MEGET sværere, at forlade et forhold med Trauma Bonding, end et normalt forhold.

Samtidig med at skulle processerer denne hårde fase, må mange forhenværende forsyningskilder se måbende og sårede til, imens narcissisten helt ufortrødent, ustraffet og upåvirket begynder på ny, med en ny forsyningskilde.

Trauma Bonding og skader

Forskning indenfor dette felt er ved at afdække nogle af de mange skader, disse Trauma Bonding forhold kan forårsage. At være i en kronisk stresstilstand, samtidig med at blive udsat for blandt andet psykisk vold, kan forårsage både biologiske ændringer i hjernen, nedsat kognitiv funktion og Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

Andre almindelige symptomer på traumer, efter Trauma Bonding, kan være:

 • Depression, angst, panikanfald
 • Vedvarende tilstand af stress / at være på vagt
 • Udmattelse
 • Brain fog
 • Søvnproblemer
 • Hukommelsesproblemer
 • Koncentrationsproblemer
 • Flashbacks fra forholdet
 • Udvikling af kroniske sygdomme
 • En grundlæggende mistro til mennesker
 • Isolationstendens (trækker sig fra omverdenen)

Befinder du dig i et Trauma Bonding forhold lige nu?

For din egen skyld håber jeg, at du snart bliver klar til at stoppe med at gaslighte og omsorgssvigte dig selv. Det er tid til at anerkende, at du fortjener SÅ MEGET bedre end en partner, der udsætter dig for misbrug og vold! Det er ikke kærlighed og det er bestemt IKKE normalt, at blive behandlet skiftevis kærligt og psykisk voldeligt!

Trust me – I know this!

Og der er INTET skamfuldt i, at befinde sig i et sådan forhold. Mange har været i lignende situation og der ER hjælp at hente hos empatiske og forstående mennesker. Det vigtigste er, at du rækker ud efter hjælp!

Trauma Bonding Realitetstjek

Ting, du kan spørge dig selv om, hvis du befinder dig i et Trauma Bonding forhold, eller har gjort, og har brug for et realitetstjek:

Tag status af dit forhold, til din partner LIGE NU. Hvis det er din ekspartner, så tag status, der hvor det endte. Se på nutiden, eller der hvor forholdet sluttede og IKKE hvordan I havde det på jeres skiferie for 3 år siden, da han eller hun var i godt humør. Ydmyger han eller hun dig NU? Bliver du nedgjort, løjet overfor, spreder din partner usande historier om dig NU?

Lav en liste over hvor meget positivt du får i dette forhold, i forhold til den dårlige behandling, du bliver udsat for. Hvor stor en procentdel kan du tildele den gode og kærlige behandling, REALISTISK SET, i forhold til alt ubehaget, stressen og måske også volden?

Svarene giver sig selv!

Anbefalede kontaktflader til dig, der er i et forhold, hvor du bliver udsat for psykisk eller fysisk vold:

Er du i decideret fare og har brug for at komme i sikkerhed, anbefaler jeg at du kontakter politiet og herefter Danner krisecenter

Bliver du udsat for psykisk vold i dit parforhold, anbefaler jeg at du tager kontakt til en af de to nedenstående

Lev uden vold

Exitcirklen

Ønsker du at booke et oplæg, foredrag eller undervisning i Trauma Bonding, kan du kontakte Barndomskriger på “kontakt Barndomskriger”.

Kontakt Barndomskriger

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

X