fbpx

Det er et overgreb, når omverdenen negligerer den psykiske vold, som mennesker med følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familier udsættes for

Det er et alvorligt og overset problem, når omverdenen retraumatiserer, virkelighedsforvrænger og underkender de oplevelser, følelser, stress og traumer som mennesker, med følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familier beretter om. Selvom det som regel ikke er intentionen, er det mere ødelæggende end folk er klar over. Når udefrakommende fordrejer og forkertgør et traumatiseret menneskes oplevelser og traumer, så kommer de, uden at de er klar over det, til at fortsætte den narcissistiske families giftige adfærd.

Det er selvfølgelig ofte i den bedste mening og fordi de fleste mennesker heldigvis ikke kan sætte sig ind i hvordan det må være, at komme fra en toksisk familie. Mange kan eller vil ikke tro på, at det rent faktisk kan være så voldsomme vilkår. Det kan vel ikke være rigtigt, at en forælder (eller søskende) virkelig kan finde på at udsætte sit eget barn (familiemedlem) for noget så grotesk som kontinuerligt psykisk vold? Med det formål at underminere barnets selvværd, selvstændighed og tro på egen kunnen?

Det sker ofte

Det er desværre sådan i dag, at mange ellers velfungerende mennesker, i stedet for at lytte, kommer til at dække lorten til med flødeskum. Når et traumatiseret menneske endelig tager chancen, gør sig sårbar, åbner op og deler ud af “herlighederne”, så bliver de ofte mødt med en uforståenhed, der kun gør magtesløshedsfølelsen værre. Det føles som at få klasket en kold og våd karklud direkte i ansigtet, når ofre for psykisk vold i familien direkte eller indirekte får at vide, at det de føler og har oplevet ikke kan være rigtigt eller ikke var så slemt. Dette er især noget som sker, når der tales om familiære relationer. Psykisk vold er vel vold uanset hvad? Også når det gælder den kære familie. Eller hvad?

Verden er ikke altid et rart, godt eller retfærdigt sted at være

For mange mennesker er familiens sammenhold noget positivt. For dem er deres familie heldigvis den sikre havn og den tryghed som de kan vende tilbage til for at få råd, hjælp, opbakning og kærlighed. For andre er historien desværre det direkte modsatte. Her er familiemedlemmerne følelsesmæssigt umodne og narcissistiske. Her er den sikre havn forvandlet til et psykisk og følelsesmæssigt fængsel, hvor familien er som fangevogtere, der dominerer, torturerer og bruger psykisk vold til at underkue bestemte individer i familien.

“Forældre elsker altid deres børn!”.

– “Blod er tykkere end vand!”.


– “Så slemt kan det ikke have været!”.

– “Du kommer til at fortryde, at du ikke snakker med din familie, når de ikke er her mere!”


“De mente det nok ikke så slemt!”

“Dem man tugter elsker man!”

– Velmenende mennesker

Hvor slemt kan det være? – Det er jo familie!

Det giver jo god mening, at mennesker med sunde tilknytningsmønstre, til empatiske familiemedlemmer, ikke kan begribe hvorfor det kan være så fysisk og psykisk ødelæggende, at være i en toksisk familie relation. Hvordan og hvorfor kan en forælder, eller søskende, finde på at være psykisk voldelig, manipulere og underkue sit eget barn, bror eller søster? Det er jo direkte omvendt adfærd i forhold til hvad omsorgsfulde familiemedlemmer gør. Og det er lige præcis det det er – Omvendt adfærd!

Omvendt adfærd – det som folk ikke forstår

“Omvendt adfærd”, er de ord eller det begreb som jeg har fundet, der kommer tættest på at beskrive den grænseløse og skadelige adfærdsdynamik, som styrer følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familier.

Hvis du har normal menneskelig empati er du radikalt anderledes end disse mennesker. Du agerer med empati overfor og tager hensyn til andre mennesker. Du tænker og føler som et menneske, der kan sætte sig i andre menneskers sted, når de oplever ubehag, sorg, glæde osv. Vores empati afholder os, for det meste, fra at gøre andre bevidst ondt. Vi får dårlig samvittighed og føler måske også skam, når vi ved at vi har gjort noget, der gør et andet menneske ondt.

Prøv at vende dette 180 grader. Hvad er det direkte omvendte af dette? Det er resultatet af et menneske, som ikke besidder eller har meget ringe empati.

Den narcissistiske familie

Den narcissistiske skadelige eller toksiske familiestruktur og tilknytning imellem familiemedlemmer er radikalt anderledes, eller omvendt, end hos følelsesmæssigt normale og modne familier. Med normale familier mener jeg familier hvor livets op og nedture, kriser og sorg selvfølgelig er uundgåeligt. Dog er disse familier en direkte modsætning af en narcissistisk familie, da kærlighed og det at ønske det bedste for og kunne glæde sig på de andres familiemedlemmers vegne, ligger i fundamentet for deres adfærdsdynamik.

Blod er ikke altid tykkere end vand, hvis det er giftigt!

Hvis et menneske kommer fra en følelsesmæssig moden familie, med forældre der elsker dem og som respekterer deres grænser, så kan det være svært eller faktisk umuligt at sætte sig ind i hvilken tortur og psykisk vold, som mange børn af narcissistiske eller meget følelsesmæssigt umodne forældre har måtte udholde. For mange endda i mange år.

Der er en grund til at det er stressende, traumatiserende og slidsomt, at være i en sådan relation. Det er endda også logisk, når man har den rette viden, hvorfor nogle mennesker bliver nødt til at redde sig selv, og trække sig fra deres egen familie. Det er unaturligt og ekstremt sorgfuldt, at stoppe relationen til sin familie. Men derfor kan det stadig ende med at blive den eneste udvej, hvis man ikke ønsker at drukne.

Det er netop kærligheden, eller manglen på dette, der er problemet!

At skrige under vand,

I sådanne familier er vi ude på åbent hav.
Bølgerne, som trækker os ned og som kvæler vores vejrtrækning, er nådesløse.

Redningsbåden er for længst sunket under os og vi kæmper udmattede og forvirrende, for at holde os oven vande.

I modsætning til normale familier, som vil gøre alt for at redde dem de elsker, står den narcissistiske familie og kigger på, imens det sorte får eller syndebukken er ved at drukne.

I stedet for at komme det sorte får til undsætning bliver de stående, i sikkerhed på land. De vinker selvtilfredse og smilende.

Det ligner næsten, at de nyder synet….

Det viser sig, at det faktisk er dem, som har boret hullerne i redningsbåden.

– Mille Dalsgård / Stifter af Barndomskriger

Stof til eftertanke, til de velmenende udefrakommende

Er du er så heldig at have en person i dit liv, der blev et livsklogt og omsorgsfuldt menneske, på trods af den behandling og de vilkår, som de blev udsat for, af deres følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familie? Dette afsnit kan forhåbentligt åbne op for en større forståelse af hvad dette unikke og stærke menneske har været eller bliver udsat for. AF SIN EGEN FMILIE!

Den 5. maj 2023 offentliggjordes Victor A. Hurtado Torres psykologistudie i narcissisme igennem 3 generationer. Forskningsartiklen: “Multigenerational Clinical History of a Family with Several Members Carrying Narcissistic Personality Disorder”, blev udgivet i: International Journal of Social Science And Human Research. Studiet påviste ikke overraskende, at narcissistiske forældre i høj grad videregiver disse træk til de næste generationer. Narcissistisk adfærd, hos forældre, skaber et opvækstmiljø, som har alvorlige negative konsekvenser for deres børn.

I artiklen beskriver Victor A. Hurtado Torres de mest gennemgående adfærdstræk hos narcissistiske forældre. Disse giver et sørgeligt, men forhåbentlig også soleklart indblik i hvad mange Barndomskrigere har måtte stå igennem. Det skal tilføjes, at disse familier ikke ændrer sig, da dette er narcissistiske menneskers NORMALE adfærd og måde at behandle andre mennesker på.

De pæne familier udad til, men et mareridt indeni

Jeg har fortolket og oversat følgende punkter fra engelsk til dansk. Linket til den oprindelige artikel finder du nederst i dette indlæg.

1. Narcissistiske forældre føler ikke kærlighed til deres egne børn. De elsker kun sig selv. De bruger deres børn som en genstand, til at opnå deres egne mål og behovsopfyldelse. De vil bl.a. have fuld kontrol over hvad der bliver sagt og gjort i familien. Adfærden de udviser, overfor deres børn, gør at børnene udvikler et dårligt selvværd.

2. De tildeler forskellige roller til de forskellige søskende i familien. I narcissistiske familier kan der være en til flere piedestal børn / The Golden Child og en til flere syndebukke. Måden The Golden Child og syndebukken bliver behandlet på er meget forskellig

3. Narcissistiske forældre føler at et eller flere af deres børn er en direkte konkurrent til dem. De kan være misundelige på og sågar hade deres egne børn for dette

4. De forsøger at forhindre, at deres børn udvikler sig til selvstændige individer. De er grænseløse og invaderende, både overfor deres børn og partnere. De respekterer fx ikke andres ejendele

5. Det som en narcissistisk forælder siger, stemmer ikke overens med deres handlinger. For omverdenen virker de som gode forældre, med gode værdier. Den forælder, som de er derhjemme, er dog det modsatte af dette. For udefrakommende skjuler de hvilken uretfærdighed og skader de forvolder deres familie derhjemme

6. Narcissistiske forældre portrætterer sig selv som den forælder, der ofrer sig for sin familie. De forstår ikke, at de som forælder, har en forpligtigelse til at dække selv deres børns mest basale behov. De forstår ikke at de som forælder skal sørge for, at deres børn får de nødvendige ressourcer det kræver at skabe en sund udvikling. Alt hvad de gør for deres børn har et formål og bliver brugt til:

A. At inducere deres børn med skyldfølelse, således at børnene altid føler, at de står i gæld til deres forælder

B. At tage æren for det som andre i familien har præsteret. Selv når de ingen interessere har haft og ingen støtte har givet til vedkommende

C. At inducere deres børn med en angst for at blive forladt

7. Narcissistiske forældre forskelsbehandler børnene i familien. Syndebukkens mindste fejl bliver forstørret. Hvis The Golden Child begår fejl, selv meget alvorlige, bliver dette minimeret og negligeret. Dette gælder også deres psykiske og nogle gange også fysiske voldelige adfærd overfor syndebukken

8. De lyver konstant. De følgende punkter er udbredte og normale løgne for narcissistiske forældre:

A. De skaber en fiktiv familie historik, hvor de selv er den hårdtarbejdende forælder, der bidrager mest til familien

B. De viser et usandt billede af deres børn til omverdenen og opfinder historier, der ikke har fundet sted. Udadtil fremviser de The Golden Child som værende det barn, der bidrager mest positivt til familien. Modsat får syndebukken tillagt usand negativ adfærd og fiktive negative handlinger

C. Narcissistiske forældre spiller offeret i familien og opfinder historier om hvor meget deres familie svigter og behandler dem dårligt

9. De tager andre menneskers historier, gør dem til deres egne og bruger disse til at beskrive sig selv for omverdenen. Dette “identitetstyveri” bliver udført i samarbejde med deres kontinuerlige løgne

10. De normaliserer og bagatelliserer giftig adfærd / psykisk vold i familien. De dækker over dette med deres selvopfundne rolle som den forælder, der ofrer alt for deres familie. Ydermere støtter The Golden Child ofte dette narrativ

11. Børn af en narcissistisk forælder må slås for at få bare den mindste smule kærlighed. Hvis de ikke er fuldstændigt betingelsesløse overfor denne forælder, fortjener de, i den narcissistiske forælders øjne, ikke deres kærlighed

Mange Barndomskrigere savner ikke deres forældre (familie).
De savner at have forældre.

Der er stor forskel!

Mille Dalsgård / Stifter af Barndomskriger

Den barske sandhed, der ikke skal fordrejes eller forties!

Med de førnævnte karaktertræk, som Victor A. Hurtado Torres beskriver, er det ikke mærkeligt, at narcissistiske mennesker skaber både kaos, splitting, stress, fysiske og psykiske traumer hos deres familiemedlemmer og hos generationerne efter dem. Det er faktisk, set i et større perspektiv, et mirakel hvordan nogle børn, af sådanne forældre, kan blive det direkte modsatte og kan bryde disse generationelle skadelige mønster.

Victor A. Hurtado Torres beskriver narcissistiske forældre som impulsstyrede, uansvarlige, de har lav frustrationstolerance og har svært ved at bibeholde sociale relationer til andre mennesker. De er ude af stand til at føle skam og skyldfølelse og er fuldstændig uinteresserede i andre menneskers følelser og behov. De kommer ALTID selv i første række.

– Lyder det som mennesker, der er egnede til at være forældre?

JO – Det er slemt!

Det er ikke kønt at se eller høre på og det ender sjældent lykkeligt. Men derfor skal det dog stadig italesættes. Ikke alle forældre behandler deres børn ordentligt. Faktisk findes der forældre, der udnytter, misbruger, omsorgssvigter og udsætter deres egne børn for både psykisk og fysisk vold.

Den psykiske vold, som narcissistiske forældre udsætter deres børn for, har et bestemt formål og de ved godt hvad de laver! De gør dette for at underkue deres eget barn til at tilpasse sig deres behovsopfyldelse. På denne måde får de skabt en lille undersåt. Barnet bliver formet til at være et tilpasset serviceorgan, der sætter forælderens behov, følelser og ønsker i første række, altid. Et barn, som er vænnet til at hige så meget efter kærlighed, men som må nøjes med brødkrummer, finder sig alt for længe i uretfærdig og ukærlig behandling.

Det er jo familie!

I giftige familier byder hovedretten, til familiehygge og højtider, mest af alt på psykisk vold. Her er kærlighed erstattet af pligt, tvang og rigide værdier.

Familien samles, som regel, om at hygge og underholde sig selv og hinanden, ved at udsætte den udvalgte syndebuk for den sædvanlige psykiske vold. Lidt skyld, skam, dårlig samvittighed, forkerthedsfølelse og Gaslighting har jo aldrig skadet.

Traditionen tro skal uskyldige mennesker bagtales. Det er selvfølgelig altid alle andre, der er forkerte. Husk at være enig! Enten er du med os eller også er du imod os!

Gaverne der gives, er nedvurderende, sårende og ydmygende stikpiller. Ofte med det kærlige budskab: “Du bliver aldrig god nok!”, pakket ind i sarkasme og bundet med en stram og uforanderlig sløjfe af underkuelse.

Til og fra kortet er pyntet med overskriften: Gaslighting. Med den sirligste håndskrift, står der skrevet:

Det var jo bare for sjov!

Det er dig, der er for sart!

Du husker forkert!

Det er dig, der har misforstået!

– Det har jeg aldrig sagt!

Desserten der serveres smager af kvalmende martyr- og offer mentalitet. Den psykiske vold forvandles nemt og bekvemt til, at den narcissistiske forælder rent faktisk er familiens helt. En helt, der i sandhed har ofret alt for deres utaknemmelige barn.

Sekundet efter er helten forvandlet til et uskyldigt offer. Et offer, der lider under sit egoistiske barns hensynsløse behandling.

Således kan den grimme adfærd projiceres over på andre og den psykisk voldelige forælder er dermed helt uskyldig og kan aldrig stilles til ansvar.

Symbiotiske og toksiske familier projicerer ofte deres skyld, for egne ugerninger og skamfulde adfærd, over på andre. Det er især familiens syndebuk / sorte får, der får de fleste gaver i disse familier.

Der findes intet som en hyggelig og uforglemmelig aften i familiens skød. Og blod er tykkere end vand….. Ikke?

– Mille Dalsgård / Stifter af Barndomskriger

Godt råd til Barndomskrigere

For at undgå retraumatisering og en følelse af, at blive gjort forkert igen, er det en god ide at være omhyggelig med hvem du deler din historie, problematikker, sorger og glæder med. Find ligesindede, der selv har prøvet noget lignende og som ikke betvivler at det du siger er sandt. Ellers ender du måske igen med at sidde tilbage med en følelse af ikke at blive set, hørt og anderkendt. Det er faktisk skadeligt for dig, hvis du i forvejen kæmper og rækker ud efter støtte.

Ikke at blive set, hørt og anerkendt og føle en altopslugende magtesløshed på grund af dette, er noget de fleste mennesker, med følelsesmæssigt umodne og narcissistiske forældre, er blevet ødelagt af, i mange år.

Du fortjener både mere og bedre end det!

P.S. Vi er mange Barndomskrigere i Danmark, der forstår!

Godt at vide, for omsorgsfulde udefrakommende

Livet har lært mig, at mennesker som tillader sig at være sårbare, som rækker ud og måske endda beder om hjælp, rent faktisk er modige. De har med stor sandsynlighed været stærke, alt for længe. Det sidste de har brug for, når de i forvejen er blevet behandlet psykisk voldeligt og måske står i en stressende, sårende og kaotisk familie konflikt, er at få at vide, at de er forkert på den. Uanset om dette gøres direkte eller indirekte, er det faktisk lige præcis det modsatte af hvad et menneske i krise har brug for.

I sådanne sårbare situationer, hvor det netop er familien, der er følelsesmæssigt umoden og narcissistisk, hvor det hele i forvejen er vendt på hoved og som regel er præget af massiv psykisk vold, har et mennesker, der rækker ud brug for et empatisk menneske, der LYTTER. De har brug for et menneske, der kan bistå med realitetsorientering i forhold til, at det IKKE ER NORMALT, at behandle et familiemedlem på den måde.

Desværre kommer mange til at gøre det direkte modsatte af dette. Selv i deres bedste mening. Som med så meget andet i livet, ved vi reelt set ikke hvad der er sket, i andre menneskers liv, hvis vi ikke selv har været til stede. Vi ved heller ikke hvordan noget føles, ISÆR IKKE TRAUMER, hvis vi ikke selv har oplevet dette. Hvordan kan vi så udtale os om hvad vi ville have gjort eller hvad de skulle have gjort. Jeg kan lige så godt afsløre, at det ikke hjælper. Det gør det faktisk kun værre for den som har det svært.

LYT OG LÆR!

Jeg ved at det, for mange empatiske mennesker, kan være en hård nyser til tider, at skulle lytte og rumme ubehagelige historier om empatiløse menneskers opførsel og handlinger. Især hvis det involverer uskyldige børn, der bliver udsat for grimme ting. Men hvis det er et mennesker, der betyder noget for dig, så er det en god ide at starte med at lytte. Lyt til vedkommende, i stedet for at presse din opfattelse, synspunkter og hvad du ville gøre ned i halsen på et menneske, som kommer fra et helt andet sted end dig.

Ville du ikke ønske, at de gjorde det samme for dig?

Kilde: Victor A. Hurtado Torres: Multigenerational Clinical History of a Family with Several Members Carrying Narcissistic Personality Disorder. Udgivet d. 5. maj 2023 i International Journal of Social Science And Human Research.

(PDF) Multigenerational Clinical History of a Family with Several Members Carrying Narcissistic Personality Disorder (researchgate.net)

Ses vi, et sted i Danmark, til Barndomskriger foredraget “Den følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familie” ?

Synes du at dette indlæg var interessant og vil du gerne vide mere om følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familier? Så anbefaler vi dette foredrag!

Barndomskrigers foredrag kommer både til Sjællandske byer, til Odense og til mange af Jyllands hyggelige byer, i år 2023.

Se datoer, lokationer og køb dine billetter via vores aktivitetskalender her:

X