fbpx

Foredrag:
Den følelses-mæssigt umodne og narcissistiske familie

Mie
MieAnmeldelse af foredraget: Den følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familie. Den 8/12-2022
Læs mere
Fantastisk foredrag! Meget rørende og autentisk. Og man må sige, at hun fangede os i publikum. Mille taler fra hjertet og fik os alle med. Jeg selv blev både meget rørt, fik kuldegysninger, for man må sige, at hun har kæmpet en ulige kamp. Kæmpe TAK af hjertet for at tage kampen op. Der har manglet en som Mille, en der sætter ord på. Foredraget har været en øjenåbner, det har givet os håb for fremtiden. Håb om at der kommer meget mere fokus på børn af og andre relationer til følelsesmæssigt umodne og narcissistiske personer. Tak for dig Mille, der er brug for din og andre “Barndomskrigeres” stemmer derude.

Har du ikke mulighed for at se foredraget live kan du heldigvis se foredraget online nu!

Hvad er en følelsesmæssigt umoden og narcissistisk familie?

Kom med til dette oplysende foredrag med Mille Dalsgård, der ikke alene gør dig klogere på hvad det vil sige at være i familie eller i relation med et følelsesmæssigt umodent menneske, men som også giver dig en større forståelse af dine egne reaktionsmønstre og følelser.

Livet med følelsesmæssigt umodne mennesker er ikke for sarte sjæle!

Uanset om det er din mor, din far, bror eller søster, der er følelsesmæssigt umoden.

Mille Dalsgård:

"Barndomskrigere / Børn, af følelsesmæssigt umodne forældre, føler ofte at de skal gøre sig fortjent til kærlighed."

 I barndommen bliver de ofte vænnet til, at skal leve op til og forme sig efter deres følelsesmæssigt umodne forældres behov, forventninger og ønsker.

Det samme gælder, hvis du er i en nær relation med et følelsesmæssigt umodent menneske. Det handler om, at vi skal tilfredsstille det følelsesmæssigt umodne menneskes behov, ellers kan konsekvensen være kaos, fysisk eller psykisk straf.

Hvad er følelsesmæssig umodenhed?

Forstå dine reaktionsmønstre

Et barn af følelsesmæssigt umodne forældre lærer at tilpasse sig deres forældres ustabile og dysfunktionelle adfærd. Dette er på bekostning af deres egen sunde udvikling, deres udvikling af sund grænsesætning, deres selvfølelse, deres evne til at slappe af m.m.


Et barn, af følelsesmæssigt umodne forældre, lærer at tilpasse sig, at blive ‘antennebørn’ for at træde forsigtigt. De adopterer oftest pleaser rollen, for at bevare freden.

De lærer at tilsidesætte sig selv, deres behov og ønsker gang på gang. De lærer at deres behov ikke er vigtige.

De vokser op med et skadet ‘flosset’ nervesystem, der oftest holder dem fanget i kronisk stress, angst en indre nagende rastløshed og uro.

Er dine forældre også følelsesmæssigt umodne?

Eller er det din følelsesmæssigt umodne bror, søster eller andre, der dræner din energi, sårer dig, forsøger at udnytte eller manipulere dig?

Kom til dette foredrag, fordi...

Du KAN komme videre i dit liv og lære at passe på dig selv!

I dette spændende foredrag præsenteres du for nogle af de mest dominerende psykiske mekanismer, rollefordeling, forsvarsmekanismer, usund familie dynamik, som udspiller sig hos følelsesmæssigt umodne mennesker, familier med følelsesmæssigt umodne forældre eller følelsesmæssigt umodne søskende.

I dette foredrag vil du blive introduceret til:

  • Hvad følelsesmæssig umodenhed er.
  • Hvilke typer af følelsesmæssigt umodne mennesker der findes.
  • Konsekvenserne af at være i en relation med følelsesmæssigt umodne mennesker, fx følelser som skam, forkerthed, skyldfølelse, dårlig samvittighed, forvirring, gaslighting, rollefastholdelse, dramatrekanten, ensomhed m.m.
  • VIGTIGT. Introduktion til hvordan du kan begynde på at passe på dig selv og komme videre i dit liv

Hvad er en følelsesmæssigt umoden forælder? (Et følelsesmæssigt umodent menneske).

Et følelsesmæssigt umoden menneske er udpræget behovsfokuseret og fokuserer derfor oftest, ubevidst på at få deres egne behov tilfredsstillet først og fremmest. Dette kan være behov for opmærksomhed, behov for at nogle skal tage ansvar for dem, hvilket deres barn ofte påtager sig. Det kan være behovet for en ”menneskelig skraldespand”, som de kan læsse af på og dræne for energi.

Denne slags umodne mennesker udsætter ofte deres egne familiemedlemmer for følelsesmæssig manipulering og anvender ofte følelser som skyld, skam og dårlig samvittighed, som manipulationsredskab.
Denne følelsesmæssige manipulering bruges, af denne type følelsesmæssigt umodne mennesker, til at få andre til at opfylde deres behov.

Hvad får du ud af dette foredrag:

Dette foredrag vil introducere dig til det jeg kalder ’Helikopter perspektivet’. At få helikopter perspektiv gør dig i stand til at se det følelsesmæssigt umodne menneske, og dig selv, i et større og mere logisk perspektiv, i stedet for at være fanget i dine følelsers vold!

At kunne se de underliggende, følelsesmæssigt umodne mønstre og forstå den uhensigtsmæssige adfærd, som et sådan menneske har, kan hjælpe dig med ikke længere at være et “nemt offer”, som kan manipuleres og drænes for energi.

Du KAN komme videre i dit liv og lære at passe på dig selv!

Men dette kræver viden, et større perspektiv og en forståelse for dine reaktionsmønstre, forsvarsmekanismer og dine følelser!

Udtalelser fra deltagere

Nogle brikker er virkelig faldet på plads hos mig efter dit foredrag.

Af hjertet tak for at dele dine erfaringer og vinkler med os andre.

Er dybt taknemmelig og mener at ALLE burde høre dine vinkler og kloge ord.

Tak for dig.

5/5

Da jeg første gang stødte på et skriv fra dig, ramte det lige ind i det skrøbelige hul i hjertet, for jeg er så meget pleaseren i dramatrekanten.

5/5

Min mor er offeret og min far er den verbale krænker, der sårer med sine ord og negative tilgang til livet. Han er jo i virkeligheden, den mest skrøbelige af os alle.

Efter dit foredrag blev det hele så tydeligt for mig, at selv nu, hvor jeg sidder og ser en julefilm (som er amerikansk og derfor ender godt og lykkeligt), tydeligt kan se de forskellige forældretyper.

5/5

Tina Petersen

5/5

Den 16/11-2021 deltog jeg i et foredrag med Mille Dalsgård og endnu engang kan jeg konstatere, at hun forstår at formidle budskaber videre så almindelige mennesker forstå hvad der sker omkring sig.

Jeg har haft en meget rundtosset opvækst og langt ind i voksenlivet, jeg har følt mig forkert lige meget hvad jeg gjorde. Det har været meget frustrerende. Efter at have lært nogle teknikker af Mille, har jeg fundet ud af, at det ikke er mig der har været forkert.

Det har taget noget tid og jeg er bestemt ikke færdig på denne rejse. Jeg kan kun anbefale at følge Barndomskriger/Mille Dalsgård, hvis du går med samme følelser af forkerthed, stress, traume af den ene eller anden art.

Af hjertet tak, til Mille Dalsgård, for at vise mig en anden vej.

Med venlig hilsen et menneske, der i en sen alder, er glad for at have taget springet.

Det er ALDRIG for sent, at få det bedre!

Britt Heftholm

5/5

30/10-2022

Fantastisk foredrag – tag ind og hør det!

Det gav så meget indsigt i, hvad det har af vidtrækkende konsekvenser både i barndommen, men desværre også ind i voksenlivet, at vokse op hos følsomt umodne forældre. Når et barn ikke bliver set, hørt og anerkendt giver det selvfølgelig sig selv, at det er altødelæggende, men hvad det kan føre med sig ind i voksenlivet af selvhad, PTSD, angst, depression, stress og ikke mindst fysiske sygdomme som sklerose og hjerte-kar-sygdomme… – det er bare ondt med ondt på. Ikke nok med at Barndomskrigere betaler prisen som børn – de kan få lov til at betale resten af deres voksenliv også. – Hvis der ikke bliver gjort noget!

Tusind tak til Mille Dalsgård for fantastisk indsigt og for at være så enestående modig og stærk at bruge sin egen opvækst som udgangspunkt for budskabet – hun er i sandhed en barndomskriger.
 
Her er virkelig hjælp, selvforståelse og redskaber at hente for de mennesker, der har været udsat for en traumatisk og stressende barndom, så de kan få et godt voksenliv❤️

Se hvornår næste foredrag er

Tag et kig i vores kalender og se hvornår der er et foredrag i nærheden af dig.

X